RUML Jan= denní tisk= náznaky= prezidentem ČR ?  17. XII. 2000
Naučil se politické triky = Rumlovo kariéristické klamání veřejnosti

Žádost ve věci veřejné ( odesláno e-mailem deníku PRÁVO, 17. XII. 2000 )

Vážený pan Robert DENGLER, zástupce šéfredaktora deníku PRÁVO
Věc: Senátor Jan RUML, citace v deníku PRÁVO 15. XII. 2000

Vážený pane Denglere,
buďte tak laskav a upřesněte datum a zdroj, potvrzující autentičnost výroku pana Jana
RUMLA, jak jste ho citoval ve svém komentáři, 15. prosince t.r.:
" Já jsem se už naučil takový ty laciný politický triky. Říkat lidem, co chtějí slyšet,
umět je naladit, přesvědčit je, že beze mě by nic nešlo. "
!

Předpokládám, že požadovaná průkaznost bude potřebná, až nastane chvíle, kdy pan Jan
RUML se bude zase chtít tradičně obětovat = ve smyslu svého výroku z Lidových novin
( 2.prosince 1999 ):
" ..... a nevylučuji , že se jednou můžu do té vrcholové politiky vrátit . "

Cožpak nepatří Senát Parlamentu ČR do oblasti vrcholové politiky? Nebo snad
tímto náznakem pan senátor cudně chystá kandidaturu do dalšího vrcholového
úřadu = v sousedství Svatovítské katedrály?

S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx