Svatováclavské sousoší , Praha

                                                              17. XII. 2000
         Braňme se,
    nedejme škodit nám,
       ani budoucím!
Justice - Olomouc - možné znásilnění - nutná obrana?.
Mluvčí předal dotaz ministerské administrativě - neoslovil Olomouc.

Žádost ve věci veřejné
( odesláno Vrchnímu soudu e-mailem 17. XII. 2000 )

Vrchní soud v Olomouci, věc: KAUTSKÁ Kristina

Buďte tak laskavi a upřesněte sdělení, které bylo otištěno v deníku BLESK, v pátek 
8. prosince t.r. Týkalo se vašeho rozsudku ze 7. XII. 2000, v případu slečny Kristiny
KAUTSKÉ.

Po přečtení zprávy v deníku BLESK - jehož denní prodej je téměř 350 tisíc výtisků 
(dle časopisu TÝDEN č.47)- jsem nejenom sám nabyl dojem, že odsouzená jednala 
pod tlakem zoufalé a nutné sebeobrany. To jsem podrobněji zdůvodnil v internetovém
zpravodajství DOKLAD, ze 13. XII. 2000.

Shodnou žádostí o upřesnění jsem prvotně oslovil tiskový odbor Ministerstva spravedl-
nosti ČR, který se však odmítl vyjádřit k této záležitosti. Toliko můj dopis předal odboru
Organizace a dohledu.

Domnívám se, že je v zájmu naší justice, aby nedocházelo k případně neúplným, nebo
zkreslujícím, informacím o její práci. Zejména, když se tak děje v deníku, jehož náklad
ovlivňuje nejvíce čtenářů = občanů = voličů  = se všemi důsledky pro kredit, mezilidské
vztahy, i životní úroveň České republiky.

Očekávám, že v případě podstatných nepřesností požádáte deník BLESK o otisknutí
vašeho stanoviska.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK (adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx