Pravdy 
 každému přejte!
NOVA TV - "Kotel " - svoboda projevu - omezování ..... 11. XII. 2000
Občanské svobody, mezilidské vztahy, na prahu dalšího tisíciletí !
Dopis ve věci veřejné
NOVA TV, paní M. JÍLKOVÁ,  152 00 PRAHA 5  Kříženeckého nám.1
Věc: Pořad "Kotel", selekce věrohodně kritizujícího účastníka

Vážená paní Jílková,
na listině osob, pozvaných do autobusu pro účastníky čtvrtečního Kotle ( 7. XII. 2000 ),
byla zapsána paní Jaroslava KUBÍKOVÁ : nejenom jménem a příjmením, ale i datem
narození. Právem předpokládala, že se opět zúčastní pořadu s ministrem zdravotnictví.
Předem vyhotovenou presenční listinu podepsala, stejně jako podepsali ostatní její známí
spolucestující.

Ke svému překvapení, ale i k překvapení přítomných svědků, ochranka ji odmítla vpustit
do sálu. Stalo se tak potom, co příslušníci ochranky použili zvětšeninu fotografie, na níž
byla paní KUBÍKOVÁ. Údajně měla zaznít věta, že je to jedna " z těch patnácti ".

Paní KUBÍKOVÁ se ohradila telefonátem na linku 158. Celkem bezprostředně se
dostavila hlídka Policie ČR, označená identifikačními štítky. Jelikož se jednalo o akci 
v soukromé budově, policisté odjeli, když se předtím seznámili se všemi souvislostmi.

Procházející tiskový mluvčí ministerstva zdravotnictví, pan Otakar ČERNÝ, reagoval
neurčitým a rozpačitým gestem vůči protestům paní KUBÍKOVÉ. Šel dál do " Kotle ",
bez ohledu na svoje zásadové projevy: zejména když byl redaktorem deníku Slovo, 
a komentátorem Českého rozhlasu Regina.

Buďte tedy tak laskava a vysvětlete, proč došlo k selekci účastníka pořadu,
v němž se má nekompromisně kritizovat, dokonce za Vašeho vydatného povzbu-
zování .

Domnívám se, že existují nenapadnutelné způsoby, jak odpovědně a demokraticky
usměrňovat průběhy protestních akcí všeho druhu . Bohužel, nejenom zde popsa-
né situace svědčí , že v České republice dosti často dochází k omezování svobody
projevu = určitých osob k určitým problémům.

Po listopadu 1989 to poznal také písničkář Karel KRYL. Pokud nositele kritiky
nelze skandalizovat, nedává se mu prostor - leda u piva, nebo na pahorku za ves-
nicí.

Přes podatelnu NOVA TV jsem Vám v dobré víře poslal jednostránkový dopis 
( 18. V. 1998 ), s přílohami o třech událostech veřejného zájmu ( stručně a věcně,
každá na jedné stránce formátu A4 ). Bohužel, bez jakékoli odezvy.

S očekáváním odpovědi a s pozdravem Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).

Doplňující informace: Uvedený text byl v sobotu 9. XII. 2000 odeslán doporu-
čeně, s
doručenkou. Ve zpravodajství DOKLAD je zveřejňován až v pondělí, v první den
možného doručení paní Michaele JÍLKOVÉ, moderátorce pořadu " Kotel ". Její reakce,
jakož i další ověřené a ověřované skutečnosti, budou také zveřejněný .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx