Svatováclavské sousoší, Praha

 
            Braňme se,
       nedejme škodit nám,
          ani budoucím ... !
ČNB - důchodci - Čspořitelna - ČSSZ - lhostejnost ....  05. XII. 2000
Guvernér - gentleman odešel, nedořešený problém s důchody zanechal jiným.
Ve sdělovacích prostředcích dlouhodobě mytizovaný gentleman, Ing. Josef TOŠOVSKÝ,
skončil v České národní bance (ČNB) a od 1. prosince působí ve Švýcarsku. Nedokázal
tedy odpovědně vyřešit bezhotovostní proplácení důchodů Českou národní bankou (což
je podrobněji popsáno v tomto zpravodajství, ve dnech 14. září a 23. listopadu 2000).

Právě ČNB byla a je klíčovým místem budoucí nápravy. Jenže Ing. TOŠOVSKÝ neob-
stál, zřejmě pod vlivem mnoha těžkostí i nevděku, který sklidil ze strany prezidenta Václa- 
va HAVLA. Tiskový mluvčí ČNB a ředitel, PhDr. Milan TOMÁNEK,  z guvernérova
pověření vyřizoval věc způsobem dneska dosti častým = ve stylu mlžící a úhybné rétoriky.
Čili, problém co nejvíce natahovat, s cílem, aby to unavilo a vyšumělo do ztracena.

Rozhořčené glosy občanů do celostátních sdělovacích prostředků - pokud se tam vůbec
dostanou - jsou toliko zástupným, zviditelňovacím a nepatrně účinným nástrojem. Je ale
možné hledat jiné cesty, volit způsoby závaznější = připouštějící i zákonné vymáhání,
alespoň   těch  informací.
K bezhotovostnímu proplácení důchodů dochází zatím v součinnosti České správy soci- 
álního zabezpečení (ČSSZ) a České spořitelny a.s. Když tedy zprostředkovatelé z ČNB
taktizují v rámci obhajitelných lhůt, oslovil jsem obě další organizace:
1/ Na čí podnět a z jakých příčin má nastat změna v bezhotovostním proplácení důchodů, počínajíc od 1. ledna 2001?
2/ Byl s předáním databanky důchodců poskytnut také související software, umožňující
bezhotovostní výplatu i mimo pracovní dny?
3/ Kolik důchodců celkem, a v jaké úhrnné částce, využívá bezhotovostního proplácení
svých důchodů?
4/ Jaký je celoroční průměr počtu a velikosti důchodů, proplácených mimo pracovní dny?
5/ Kdo za smluvní strany podepsal prováděcí příkaz k této změně v bezhotovostním
proplácení důchodů?

Doplňující informace:
Uvedené otázky jsou hlavní náplní dopisů, předaných 4. prosince 2000 v centrálních
podatelnách České správy sociálního zabezpečení a České spořitelny a.s.

O nedobrém vztahu prezidenta Václava HAVLA k Ing. Josefu TOŠOVSKÉMU píše
internetové zpravodajství  interview21.cz  4. prosince 2000, v rubrice Zdroje X. Něco
podobného - ale průkazně doložitelného - zažil také rozporuplný Alexander DUBČEK, 
v roce 1989 a 1990.

Ať tak, či onak, tehdejší striktní hlasatel pravdy a lásky slíbil - a nedodržel!  DUBČEKA
záměrně oklamal, aby sám mohl dělat to, co údajně vůbec dělat nechtěl.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx