Pietní místo III. odboje  
         Praha, Václavské nám.
                                                             
      
    
     In memoriam

       III. odboj  a  oběti
 
          režimu KSČ

       
Pomník - oběti komunismu - Praha 1- nejasnosti          02. XII. 2000
Drahý projekt a formalismus nikdy neslouží opravdové pietě.
Dopis ve věci veřejné

Starosta Úřadu městské části Praha 1, Ing. Jan BÜRGERMEISTER
Věc:
A / Návrat tramvají na Václavské nám. v podélné ose = výhrady
B / Pomník obětem komunismu = výhrady k dosavadní přípravě
 
Vážený pane starosto,

Na Vaší tiskové konferenci, v úterý 28.listopadu 2000, jste mi odpověděl v tomto smyslu:
Úřadem doporučované zavedení tramvajové dopravy v podélné ose Václavského 
náměstí nebude vadit výstavbě podzemních garáží v této lokalitě. Navíc , rozhodnutí 
o návratu tramvají má padnout na pondělním zasedání, už v pondělí / 4. prosince 2000 /.
Pomník obětem komunismu bude umístěn v Petřínské stráni, podle vítězného
návrhu z vypsané soutěže / ak. sochař Olbram ZOUBEK a kolektiv /. Soutěžní návrhy
byly po dobu jednoho měsíce veřejně vystaveny v informačním středisku úřadu,
Vodičkova ul.18 /. Co se týká nákladů na tuto akci , zatím nejsou známy. 

Výhrady k oběma odpovědím:
1/ Při jedné z dřívějších tiskovek jste tvrdil, že výstavbě podzemních garáží
na Václavském náměstí by vadilo dosavadní pietní místo III. odboje, nedaleko 
od svatováclavského sousoší.
Proto jste prosazoval řešení, později uskutečněné pod rampou Národního muzea = evidentně však mimo zorné pole většiny chodců v centru Prahy.
Je pozoruhodné, že daleko rozsáhlejší povrchové práce, i daleko větší statické zatížení
stropů plánovaných podzemních garáží = od tramvajového provozu =  náhle však nepři- 
cházejí v úvahu.
Je zřejmé, že dosavadní, i zahraničními hosty uctívané pietní místo vadí. A tak musí zmizet
z velice frekventovaného místa. Nenápadně sejde z očí, aby snadněji sešlo i z myslí.
Samozřejmě, že z nevyhnutelných objektivních důvodů. Navíc paks cituplnou okázalostí, 
a s finančním profitem účastníků = už druhého náhradního řešení.
Dokonce za absurdní součinnosti Konfederace politických vězňů ČR, respektive jejího
zástupce / pan Jiří MESICKI, předseda pražské KPV ČR, pobočka č.150 /.
Zde je nutno dodat, že v žádném periodiku KPV ČR pan Jiří MESICKI nevyzval politi-
cké vězně režimu KSČ k diskusi - ani neinformoval - o tak významném  a nákladném
 projektu.
2/ 28. listopadu 2000 jste tvrdil, že doposud nejsou známy náklady na vítězný pro-
jekt pomníku obětem komunismu. Jenže v usnesení z 29. zasedání Obvodní rady, které
jste podepsal dne 25. září, je stanoveno:
III. 03. 01 = určit náklady na realizaci pomníku / termín 31. října 2000 /.
III. 03. 02 = uzavřít smlouvu na realizaci pomníku / termín 13. prosince 2000 ./
III. 03. 03 = vyplatit soutěžní odměny = 190 tis.Kč / termín 6. října 2000 /.

ZÁVĚR:
Nejenom z výše uvedeného je zřejmý silně formalistický přístup k řešeným záležitostem,
navíc doplněný zatajováním podstatných informací.

Bohužel, mimo porušování etických hledisek při správě věcí společných, zákonitě dochází
k plýtvání hmotnými hodnotami, finančními prostředky.

Jako rodilý Pražan pamatuji všechna zdůvodňování ohledně levo-pravého provozu,
nutnosti pěších zón =  s čímž plně souhlasím - i když to stálo spoustu peněz.

Proč ale opět za velké peníze dělat úpravy tam, kde jsou:
- dvě stanice metra s několika směrovanými výstupy ( některé s eskalátory )
- vedeny několikeré tramvajové linky napříč, ve středu náměstí ?
Proč za veliké peníze a z prapodivných důvodů přemisťovat tradiční pietní místo,
všeobecně známé a uctívané? Právě svou prostou úpravou a zdůrazněním odkazu Jana
PALACHA a Jana ZAJÍCE vyjadřuje i to, za co položili život i jiní odpůrci totalitního
režimu KSČ.
V době, kdy vlivem promarňování příležitostí, daných změnou politických poměrů
před jedenácti roky - je nutné jednat odpovědně, pečlivě hospodařit: abychom
byli hodni odkazu obětí všeho zla, nejenom toho komunistického.

Proto žádám Vás, a všechny pověřené činitele, abyste přihlédli k vzneseným připomín-
kám, zjednali nápravu a informovali veřejnost. S pozdravem a s přáním lepších dní, 
                                                                                   Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
.......................................................................................................................................
Doplňující informace:  
Uvedený text byl odeslán e-mailem panu starostovi, v sobotu 2. prosince 2000, 13:29 hod., jako definitivní znění = 19 minut po chybném odeslání pracovního konceptu. Souběžně byl dán na vědomí redakci Večerníku Praha .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx