SENÁT ČR - senátor KRÁMEK - kampaň - nezvolen ..... 23. XI. 2000
Nezpochybněné citace tisku = důkazy o přetrvávající věrolomnosti senátora.

MF DNES, 20. XI. 2000 = už nevzpomenuto přiznání, zveřejněného 11. XI. 2000:
S pomluvami se setkal i Outratův soupeř Jan Krámek z ODS, o kterém se na inter-
netu objevily informace, že nepřiznal svůj majetek,dům v Uhříněvsi."Autoři těchto
pomluv si nezjistili, že tento dům ještě mým majetkem není. Získal jsem jej zhruba
tak, jako když si koupíte auto na leasing, a ještě deset let ho budu splácet, "
řekl .
Večerník Praha, 11. XI. 2000 = přiznání, ale i mlžení, ohledně senátorské chyby:
.... Ovšem s námitkou, že i tak měl dům do finanční zprávy zapsat, souhlasí. 
" Že to tam nebylo uvedeno, nebyl zlý úmysl , ale bylo to provázeno dlouhým
vyřizováním úvěrů a financování, a to bylo dořešeno až v letošním roce," dodal. .....

Večerník Praha, 10. XI. 2000 = ..... sobě poradit nemohl?
".... kdy je senátor volen přímo a tak má ke svým občanům blíže. Leckdy může díky
svým
legislativním a praktickým zkušenostem poradit . .... ".
Večerník Praha, 8. XI. 2000 = ..... " Káže vodu , pije víno " ( staré přísloví ).
.... Důsledné uplatňování zákonů a především zvýšení kvality celé veřejné správy .

Závěr a názor:
Dokladem právoplatného získání nemovitosti je zápis u katastrálního úřadu. Ten získal pan
senátor už v červenci 1998 !  Po dva roky, ani loni, ani letos, nesplnil  svou zákonnou
povinnost  =  nahlášení  nabytého majetku.
Spolu se skutečnostmi, uvedenými v tomto zpravodajství, 7. a 8. listopadu letošního roku,
je zřejmé, že senátor Jan KRÁMEK neplnil poslání a úkoly ústavního činitele tak, jak žádají
zákony České republiky, jak je psáno v průčelí  Českého sněmu:
       SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO !
          

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx