Svatováclavské sousoší, Praha 1

 
        Braňme se,
   nedejme škodit nám,
      ani budoucím!
Česká národní banka - důchodci - zhoršení výplat ......... 23. XI. 2000
Setrvačná zkostnatělost ČNB poškozuje proplácení důchodů od 1. I. 2001.

Dopis ve věci veřejné
Guvernér České národní banky, Ing. Josef TOŠOVSKÝ
Věc : Bezhotovostní proplácení důchodů = urgence

Vážený pane guvernére,
vzhledem k úhybnému a mlžícímu přístupu České národní banky ( ČNB ) k operativnímu
řešení zmíněného problému, důrazně protestuji, a to na základě těchto existujících,
základních skutečností:

1 / Česká spořitelna a.s. dokázala proplácet důchody bezhotovostním převodem
na účet důchodců v kterýkoli den roku = i v sobotu, v neděli, ve svátečním dni.


2 / ČNB není ochotna totéž provádět = ve stejném státě, ve stejném letopočtu =
ačkoli ČNB tutéž celou agendu převzala od České spořitelny a.s. ! Touto změnou
k horšímu ČNB rozhodně nenaplňuje všestrannou službu občanům, ale spíš
monopolní a sobecký prospěch.


Nevím proč jste sám nezaujal odpovědné stanovisko guvernéra i občana - dokonce
dřívějšího ministerského předsedy - a mlžícími odpověďmi jste pověřil ředitele odboru
veřejných informací ČNB, PhDr. Milana TOMÁNKA.
Každý si píšeme životopis vlastními činy, jimiž projevujeme vstřícnost k lidem, nebo její
účelový opak. Záleží jenom na Vás, i na panu řediteli, co zvolíte . Zřetelně to bude stát
před očima veřejnosti, tedy i vašich nejbližších .
S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).

Doplňující informace:
Tento text byl odeslán na e-mailovou adresu Ing.TOŠOVSKÉHO dnes, 23.listopadu
2000. Souběžně byl dán na vědomí Večerníku Praha, šéfredaktorovi Rádia Svobodná
Evropa PhDr. V. PAVROVSKÉMU, Českému rozhlasu 1 = Radiožurnál, deníku Špígl,
České televizi.
Prvotní stručný dopis guvernérovi ČNB, se žádostí o nápravu chystané poškozující změny
v proplácení důchodů , byl předán podatelně ČNB dne 14. září 2000.
Místo vstřícné, iniciativní odezvy, přišla téměř po dvou měsících popisná odpověď. Ředitel
odboru PhDr. M. TOMÁNEK v ní vysvětluje, proč to, co je doposud možné v České
spořitelně, nejde uskutečnit v ČNB.
Na vyjádření mé nespokojeností s tímto alibistickým přístupem , odeslaném vzápětí
e-mailem guvernérovi ČNB, odpověděl 21. listopadu opět ředitel, dr.TOMÁNEK.
Setrvával na stanovisku své první odpovědi , i tehdy v zastoupení Ing.TOŠOVSKÉHO.
Závěr:
Je třeba, aby guvernér ČNB ještě před svým odchodem z funkce dořešil  záleži-
tost, která má význam nejenom pro kvalifikovanou službu klientům,  ale i pro
vytváření všeobecného veřejného mínění o kvalitě státních institucí.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx