Pietní místo III. odboje,
    Praha, Václavské nám.
 
        In memoriam 
     III. odboj a oběti
        režimu KSČ
Česká televize - KSČ - III. odboj - znevažování                  22. XI. 2000
Lajdáctví, nebo zbabělá poťouchlost avíza o  III. odboji?
 
Česká televize, programový ředitel, pan Václav ČAPEK

Věc: Programové avízo na 17. XI. 2000, k pořadu "Pátrání ve ztracené paměti"

Vážený pane řediteli,
se zájmem jsem čekal , čím bude alespoň během zmíněného pořadu zdůvodněn přídomek
tzv. III.odboj, který se objevil v přehledech programů České televize - např. v Týdeníku
ROZHLAS a v TV magazínu.
Domníval jsem se, že zlehčující přídomek naznačuje objektivní publicistiku o tom
nepatrném zlomku vězňů, kteří tvrdí, že jejich politická činnost byla kriminalizována
do polohy nepolitické. Tomu se však pořad nevěnoval.
Naštěstí, jeho hlavním přínosem bylo daleko lidštější přiblížení problematiky, včetně
průkazných dokladů o tom, koho sžírala slepá nenávist - kdo deformoval mezilidské
vztahy, právo, spravedlnost.
Zejména to vyniklo citací nelítostných směrnic teoretika i praktika násilí = V. I. LENINA,
i vystoupením tehdejších prokurátorů = JUDr. Josefa URVÁLKA, a dalších. Současně
 oceňuji, že byl dán prostor oponentním názorům, i přímému vstupu autorky jednoho 
z nich.
Paní Jiřina CHORABÍKOVÁ - STEINEROVÁ tak měla možnost, kterou komunistický
režim nejenže neposkytoval, ale podobný nesouhlas trestal i smrtí ( např. JUDr. Milada
HORÁKOVÁ , ale i soudruh Rudolf SLÁNSKÝ ), vězněním a existenčními persekucemi
( statisíce, až miliony Čechoslováků ).
Tyto skutečnosti se zatím nepodařilo plně statisticky dopracovat, během uplynulých deseti
roků netotalitního státu.
Jenže podobné nedostatky má i minulý režim - vůči těm - jejichž odkazu se licoměrně
dovolával.
Za 41 let trvání režimu KSČ např. nebyl vydán seznam lidí, zahynuvších při demonstracích
a stávkách v Československu, mezi roky 1918 až 1939.
Zato vycházely pochlebnické traktáty druhu co si o stávkových hnutích mysleli: nejdříve
LENIN, a pak další, kteří momentálně stáli ve vedení SSSR.
Nutná poznámka: Ve prospěch současné doby svědčí objektivní historická studie Úřadu
dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu ( ÚDVZK ) = SEŠITY 2 : Vykonané
tresty smrti , Československo 1918 - 1989 .
Zaznamenává např. i  čtyři  popravy 
za vojenskou ( politickou ) zradu, schválené podpisem prezidentů T.G.MASARYKA, 
nebo Edvarda BENEŠE .
Záslužné v pořadu ze 17. XI. 2000 bylo, že spolu se slovy oponující pisatelky jste
promítnuli sdělení, že JUDr. Jakub ČERMÍN v cyklu " Ztráta paměti " nevystupoval -
ačkoli právě kvůli tomu ho zastánkyně KSČ vícekrát kritizovala. Bohužel , takové
nepřesnosti se často vyskytují i v tzv. pravicové argumentaci   -   při mnoha debatách 
o minulosti, i současnu.

Proto usvědčující dokazování pravdy by mělo být součástí všech pořadů s osobami
veřejného zájmu: aby lidé mohli lépe poznat populistické " osobnosti " a lépe vybírali
mezi desetimilionovou populací, s  množstvím  existujících vhodných  lidí.

Na závěr pak hlavní důvod tohoto dopisu:
a / zlehčujícího justiční zločiny organizované státem a režimem KSČ,
b / porušujícího zásady pro práci v nejsilnějším sdělovacím prostředku, žádám Vás
     o zveřejnění , kdo za toto znevažující avízo zodpovídá , a jaké závěry z toho už byly -
     nebo budou - vyvozeny. Jinak nezabráníme náznakům recidivy zla, které se v důsled-
    cích už projevilo, buď selháváním státní moci ( střílení do nezaměstnaných ), nebo
    dokonce i státem organizovanými zločiny ( 1948 - 1989 ).

S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa )

Doplňující informace:
Dopis ve věci veřejné byl odeslán e-mailem 19. listopadu 2000 České televizi. 
Souběžně také deníku Haló noviny ( KSČM ), jakož i do ÚDVZK .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx