Pravdy každému přejte!
Svoboda projevu =soudní spor HUBÁLEK-ČTK=  Ústavní soud ČR   17. XI. 2000
Podivný dárek občanským svobodám = zamítavé rozhodnutí Ústavního soudu ČR.
 
17. listopad 2000= výročí promarňovaných příležitostí= prohlášení B.HUBÁLKA.
Dnes ráno, v den jedenáctého výročí historického zlomu, vyvěsil jsem státní vlajku - jako
při jiných významných svátcích.
Tentokrát však s ní i černý prapor s trikolorou v národ-
ních barvách. Stejně jako kdysi, když bylo okupační výročí  21. srpna 1968.

Vpravo od státní vlajky je transparent, žádající SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA.
Podobný mi 17. listopadu 1989 vytrhli z rukou příslušníci zásahové jednotky, při uzávěře
čela demonstračního průvodu, ve Vyšehradské ulici.

S tímto, nově vyhotoveným, doplněným o aktuální požadavek POCTIVÉ JEDNÁNÍ,
jakož i protestem proti licoměrnosti Lidových novin, demonstroval jsem po 71 dní
= 9. května až 18.července 1998 = u pietního místa III. odboje, na Václavském náměstí,
vždy mezi 16:00 až 17:00 hod.
Výjimkou byl závěrečný den, s časovým rozmezím 5:00 až
6:00 hod.  Jako pietní vzpomínka na 18. červenec 1949,  kdy za rozbřesku dne bylo
popraveno pět odbojářů protikomunistického uskupení Praha-Žatec.

Další nedobrý příznak, vedoucí mě k takto vyhraněným akcím, je zamítavé
rozhodnutí Ústavního soudu ČR,  doručené včera, 16. XI. 2000.

Vrcholný soud České republiky tím fakticky toleruje diskriminační praktiky České tiskové
kanceláře (ČTK), uplatňované vůči sdělením ohledně protěžovaných osob a institucí.

Při veškeré úctě k těm, kteří si ji zaslouží, je zatím možné bez násilné persekuce využít
kladného přínosu 17. listopadu 1989, a do šesti měsíců se odvolat k Evropskému soudu
pro lidská práva ve Štrasburku. Situace ve veřejnoprávních sdělovadlech, a zajištění
demokratického vývoje u nás,to nutně vyžadují - pokud přece jenom nedojde k interním nápravám.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx