Pravdy 
 každému  přejte!
Svoboda informací - televize - rozhlas - cenzura                  16. XI. 2000
Česká televize, Český rozhlas, i Rádio Svobodná Evropa, blokovaly a blokují ....
                                                                                                       Dopis ve věci veřejné
Generální ředitel České televize , Mgr. Dušan CHMELÍČEK

Věc: Potlačení informací v ČT, také o ústavním pochybení senátora

Vážený pane generální řediteli,
velice mě mrzí, že musím tak často kritizovat závažné nedostatky. Za režimu KSČ jsem 
za to byl nejenom perzekuován, ale i vězněn. A tak opět ve snaze o spravedlivé a plně
zodpovědné jednání Vás musím upozornit na níže uvedené skutečnosti - a žádat o osobní
zásah k nápravě jevů , přetrvávajících z doby minulé :
*) Příklad 1 = listopad roku 2000 = před volbami do Senátu ČR
1 /Zpravodajství České televize jsem 8.listopadu 2000 upozornil e-mailem na hrubé
porušení ústavního slibu , kterého se dopustil senátor Jan KRÁMEK, kandidát letošních
senátních voleb.
O této záležitosti jsem Vás informoval dopisem, předaným Vašemu sekretariátu, v pátek
10. listopadu . Bohužel, dosud bez patřičné odezvy.
Přitom je zajímavé a bohužel i příznačné, že např.okrajovější a dehonestující informace 
o neústavním činiteli, kandidátovi Pravého bloku a KAN do senátních voleb ( = pan Petr
BERDYCH z Mariánských Lázní ), nalezla prostor ke zveřejnění !
Je to důkaz o populistickém navozování dojmů, důkaz o úskočné manipulaci s veřejným
míněním - unaveným existenčními starostmi a záplavou balastních informací.
*) Příklad 2 = květen roku 1996 = před volbami do PSP ČR
2 / Zpravodajství České televize je odběratelem služeb ČTK. Tam byla ve službě ČTK-
VIS dne 13. V. 1996 zveřejněna informace, která v USA výrazně ovlivňuje zvolení,
nebo nezvolení kongresmana. Týkala se reprezentativního vzorku ze zpracovaného
souboru 233 poslanců a exposlanců = jejich absencí při hlasování ve společných schůzích
zákonodárných sborů. Je nutné dodat, že ČTK nebyla ochotna zveřejnit zprávu v běžném
zpravodajství. Za téměř celý jednoměsíční příjem jsem ji zadal do placené veřejné
informační služby ČTK-VIS, v českém i anglickém znění. Je to náhoda, že i profesionály
z ČTK byla označena číslicí 5, tedy jako zpráva nejméně zajímavá? Nebo to byly ohledy
k protěžovaným V.I.P. ( very important persons ), na úkor aktivit nežádoucích P.N.G.
(personae non gratae )? Např. poslanec, tehdy ještě JUDr. Jan KALVODA, měl 75,5%
nepřítomnosti !
Uvedené příklady jsou dílčím vzorkem porušování nejenom etických a profesionálních
kodexů solidní žurnalistiky, ale i neplněním závazných ustanovení zákona č.483/1991 Sb.,
§ 2 = " Česká televize poskytuje službu veřejnosti České republiky tvorbou
a šířením televizních programů na území celé České republiky .
Jejím úkolem je
poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů ,
. . . ." ! ! !
Proto Vás znovu žádám o účinný a operativní zásah, jak v této záležitosti, tak i v pod-
nětech dříve zmiňovaných. Tím spíš , že se blíží výročí data, které dalo příležitost všem
slušným lidem, aby žili lépe a svobodněji.

P.S. Pro objasnění soustavné diskriminace také žádám o sdělení, kdo konkrétně zavinil
potlačení informace o hrubém pochybení senátora Jana KRÁMKA - a jaká jste učinil
opatření.
S pozdravem a s přáním lepších dní , Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).

Doplňující informace a názor:
Výše uvedený dopis byl do ČT odeslán e-mailem v úterý 14.listopadu 2000. Jenom dva
titulky, zde vložené pro větší přehlednost obou odstavců, označené hvězdičkou, nejsou 
v originálu .Souběžně byl dán na vědomí Radě České televize.
Obdobný dopis, zaslaný 15. listopadu e- mailem generálnímu řediteli Českého
rozhlasu, Ing. Václavu KASÍKOVI,  a daný na vědomí prezidentovi Rádia
Svobodná Evropa, obsahuje doslovně totožnou citaci o povinnostech Českého
rozhlasu, ale podle zákona č. 484/1991 Sb.

Přes podatelnu ČRo bude dnes dán na vědomí Radě Českého rozhlasu - neboť se
nepodařilo získat e-mailové spojení.
Oproti dopisu do ČT je v dopisu pro Český rozhlas a pro Rádio Svobodná Evropa takto
rozšířený závěrečný dovětek :
... kdo konkrétně zodpovídá za potlačení obou výše uvedených informací - a jaké
závěry budou vyvozeny - už proto, že za uplynulé roky nedošlo ve zpravodajských
redakcích k zásadním personálním změnám.


Do dopoledních hodin čtvrtka, 16. listopadu 2000, je všechno beze změny. Dál 
se tedy setrvává ve zkostnatělých i diskriminačních praktikách, v pohodlnickém
kondelíkovství - případně i v okázalé intelektuálštině.

Totéž zřejmě ovlivnilo včerejší pořad druhého programu České televize = "21" .
Je třeba se ptát, podle jaké dělby informací v ČT, a podle jakých zásad o pluralitě
hostů, mohla z obrazovky opět zaznívat líbivá slova velice častého účastníka
besed v ČT,  poslance Ing. Michala KRAUSE ? Navíc ještě bez patřičného
usměrnění - už vzhledem k zítřejšímu výročí 17. listopadu 1989.

Snad redaktorka Daniela DRTINOVÁ objasní, proč nepoložila poslanci KRAUSOVI
třeba tuto lidsky oprávněnou otázku:
Vyhledal jste někoho, kdo utrpěl újmu na zdraví, také vlivem Vašeho hlasování
v České národní radě (archivní záznam ČNR, 28. III. 1989)  o zostření sankcí tzv.
pendrekového zákona?  Co tomu říkají postižení, co tomu říkáte Vy?  Při Vaší
kandidatuře do Senát České republiky ?
" .

A tak se vytrvale pěstuje tzv. decentní etika, která nabuzuje dojem solidní a otevřené
informovanosti, dojem o neomezované výměně
názorů.
Pseudohumanističtí estéti si libují v nekompulzivním vyjadřování,
političtí šíbři a ekonomičtí tuneláři si " mnou ruce ".
A divák = občan = volič? Ten je záplavou jalových slov směrován
k únavě a k pasivitě, k nezájmu o věci společné, k nezájmu 
o politické dění.


Nebo to je snad plánovaný účel takovýchto " smysluplností " ?
Pak se co nejúčinněji braňme! Zatím jsou možnosti.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx