SENÁT ČR - Jan KRÁMEK - kritizován - média                  08. XI. 2000
Kritický dopis senátorovi, jako součást informace pro tisk i pro ČT.
Redakcím Večerníku Praha a Zpravodajství České televize = opis e-mailů:
Senátor J. KRÁMEK nemá přímou e-mailovou adresu na svých internetových stránkách,
ani v internetových stránkách Senátu ČR. Je to obdobné k jeho ostatnímu jednání.
Podobně totiž dopadnete, když budete hledat jeho  - de facto -  utajovaný dům, který 
zakoupil v Praze 10 - Uhříněvsi.
Také proto jsem dnes odeslal na jeho internetové stránky ... senator-kramek.cz, níže
uvedený text :
Ještě v roce 1996 jsem veřejně doporučoval , aby Vám pravicoví voliči dávali
preferenční hlas. Od té doby jsem byl nucen změnit názor na Váš lidský i politický
přístup k lidem - zejména k těm, kteří nemohou být odrazovým můstkem k růstu
Vaší kariéry. Bohužel , nejste jediný .

Proto jsem letos v červenci otevřel zpravodajství ... volny.cz/doklad-hubalek. Tam
jsem 25. X. a 7. XI. zveřejnil ověřená fakta o Vašich pochybeních, včetně porušení
zákona . Tentokrát snad budete průkazně reagovat.

S pozdravem Bohuslav HUBÁLEK politický vězeň režimu KSČ
Buďte tak laskavi , a v zájmu otevřené informovanosti, v zájmu umenšení půdy
pro vznik " blbých nálad ", zaujměte patřičný postoj k uvedeným skutečnostem.

S pozdravem a s přáním lepších dní Bohuslav HUBÁLEK ( adresa ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Doplňující informace ( mimo dopis ), závěr:
Při hledání domu senátora Jana KRÁMKA, v Praze 10 - Uhříněvsi, měl jsem pocit
návratu do dusné doby 50. let tohoto století. Jenom si pro mě nepřišel okrskář, nebo
příslušník StB.
Počínaje Místním úřadem jsem totiž narážel na opatrnickou , až ustrašenou odezvu .
Nikdo nechtěl nic podstatného povědět .
Ono pondělí , 9. října  2000, jsem potom prochodil tři hodiny mezi domy, a hledal, hledal,
hledal .... Teprve ochotou a sdílnosti jednoho z obyvatel jsem se vydal k čp.791, kde 
na jmenovce domovního zvonku stálo: Jan KRÁMEK. Zvonil jsem  nikdo neotvíral. Je
třeba dodat, že v telefonním seznamu je adresa pana senátora toliko v Praze 5-Zbraslav.
Stejně tak i na internetových stránkách, které má v Senátu ČR.
Podle informací od uhříněveského občana vím , že senátor KRÁMEK také v Uhříněvsi
sponzoruje různé společenské akce .
Je podivné, že úředníci obecní samosprávy jaksi neznají zdejší adresu pana senátora,
místního dobrodince.
Jejich omluvou může být, že totéž tají i pan senátor, vystupující jako bojovník
za lepší legislativu, za operativnější justici, za bezpečnost občanů i jejich dětí, 
za ochranu pejsků, kočiček, tučňáka, atp., ... , atd. ...

Nebo spíš ti úředníci měli strach z vlivu pana senátora  -  a z možné ztráty
zaměstnání, kdyby otevřeně mluvili?

Proto očekávám celkovou odezvu, zejména však :
     a / Od Večerníku Praha , kde pan senátor hlásá své kandidátské vize.
     b / Od České televize, která zveřejňováním preferenčních průzkumů vlastně
          vkládá ovlivnění pro nerozhodnuté - dát svůj hlas těm, kteří to v odborně
          prozkoumávaných obvodech asi " stejně vyhrají " ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx