SENÁT ČR - PRAHA 12 - Jan KRÁMEK - kandidát      07. XI. 2000
Další věrolomnost = kvůli populismu nemá čas na majetková přiznání!  

Majetková přiznání:
Z dokladů Parlamentu České republiky a ze zápisu Katastrálního úřadu Praha - město jsou
zřejmé následující údaje, k osobě pana Jana KRÁMKA, případně i k jeho manželce:
1 / Podle zákona č.238/1992 Sb. podal předepsané hlášení toliko:
a / Jako poslanec PSP ČR, dne 28. dubna 1993. Ohlašuje celkem nepatrné peněžní
     částky, v přiznání za rok 1992.
b / Jako senátor Parlamentu ČR ohlašuje 30.června 1997 získání družstevního bytu 4+1 
     s příslušenstvím, ve společném vlastnictví manželů. Také hlásí menší peněžní částky.
2 / Katastrální úřad Praha - město:
Zápis z 9. července 1998, o vlastnictví domu čp. 791 v Praze 10 - Uhříněvsi, na jméno 
pana Jana KRÁMKA a jeho manželky.

Populistické pózy ve sdělovadlech , atp. ( dílčí ukázky ):
Večerník Praha, 23.X.2000, str.4 =
" ... Na druhé straně je nutné se soustředit na zjednodušení a vyčištění legislativy 
a to nejenom v této oblasti. "

Český rozhlas Regina, 24. X. 2000, po 18:15 hod. =
" .... A často nám také chybí odvaha začít u sebe . " ! ! !
Štafetový maraton 700 školáků o pohár senátora Krámka , na počest manželů Zátopko- 
vých, areál Policejní akademie v Praze -Modřanech ( 18. IX. 2000 ) ....

S h r n u t í:
Senátor nenahlásil majetkový přírůstek. Porušil tím zákon, včetně slavnostního slibu při
 nástupu do funkce ústavního činitele. To spolu s údaji ze zpravodajství DOKLAD
2000/IX/25 představuje další závažné nedostatky.
N á z o r:
Voliči by měli jít k volbám . Senát bude volbami doplněn za všech okolností, i kdyby účast
voličů byla sebemenší. Dnes už, naštěstí, o reprezentantech nerozhoduje ÚV KSČ, 
ale občan - pokud neresignuje!  Proto je třeba vybrat ty relativně nejlepší kandidáty.
Ne sebezahleděné mluvky,  kariéristy a kořistníky, ale lidi, kteří budou svými skutky sloužit
veřejnosti a naplňovat odkaz předků - tak, jak je v průčelí budovy Českého sněmu:
            SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEX ESTO !
           

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx