SENÁT ČR - PRAHA 8 - Rádio Regina Praha ............. 23. X. 2000
NOVÁK - PAROUBEK = klidný duel kandidátů, neinvestigativní moderování.

V rámci předvolebních pohovorů s kandidáty do Senátu ČR představilo dnes Rádio
Regina Praha dva ze šesti registrovaných uchazečů volebního obvodu č.23 = Praha 8.
Závěrečná část takřka třičtvrtihodinového pořadu, zahájeného v 18:15 hod., patřila
posluchačským dotazům.
Ing. Jiří NOVÁK (hnutí Nezávislí = NEZ) a Ing. Jiří PAROUBEK (ČSSD) většinu času
hovořili kvalifikovaně: hlavně na téma pražské dopravy, i bytové problematiky. Došlo
také na smysl účasti nezávislých kandidátů v politice. Ing. PAROUBEK zpochybňoval
nestraníky povšechnou argumentací. Nedošlo však k hlubšímu hodnocení, s oponentními
příklady, dokazujícími úspěchy nezávislých reprezentantů v naší parlamentní praxi, 
po listopadu 1989.
Celá diskuse, i telefonické dotazy posluchačů, byly kultivované, bez deklasujících sarkasmů a arogancí.
Bohužel, až před koncem pořadu vyslovil šéfredaktor Reginy Praha, pan Karel ZAJÍC, otázku velepodstatnou - ale zúženě pojatou = kolik Vás stojí volební kampaň?
Ing. NOVÁK hovořil cca o 10000 Kč, mimo zákonnou kauci .
Ing. PAROUBEK odhadl osobní výdaj na volební agitaci asi o desetkrát více.

Hodnocení i názor: Je dobře, že Regina Praha otevřela prostor pro představení kandi- 
dátů do Senátu ČR. Ačkoli mnozí nesouhlasíme, je Senát ČR uzákoněn Ústavou České
republiky. Jeho zrušení by museli odhlasovat také samotní senátoři.
Bojkot voleb do Senátu ČR je však alibistickou krátkozrakostí - neboť i sebemenší počet
voličů vždy zajistí zvolení některého z registrovaných kandidátů.
Takže neúčast při volbách dává příležitost , aby vítězili ti , na které pak lidé s chutí žehrají
a nadávají v ústraní pracovišť, hospod, domova.
Pokud ale raději nadáváme a bolestínsky dovolíme promarňování existujících příležitostí,
pak nechoďme k volbám.

V opačném případě se zajímejme o souvislosti.Tedy též o podrobné financování, včetně
účasti sponzorů.Vždyť instalace jednoho billboardu v pražském metru přijde na cca 8000
Kč. Ceny inzerátů v novinách dosahují stotisícových hodnot .....  .
Pokud známe:
a / násobilku,
b / průkaznou práci a průměrný příjem kandidáta,
c / nárůst jeho majetku a životní styl,
d / kumulaci funkcí ( státní nebo obecní správa , atp. ),
e / angažovanost v dozorčích radách, atp.,
f / že den má jenom 24 hodin,
pak se opětovně " nespálíme " o kořistnicky rozpálená " kamna ":

Naučme se být občany, abychom mohli lidsky žít!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx