KRAUS Michal , Ing. - SENÁT ČR - volby 2000 ................ 05. X. 2000
Dosti nejasné přiznání majetkového přírůstku za rok 1999.
Fakta:
Ing. Michal KRAUS (ČSSD), poslanec PSP ČR, kandiduje letos do Senátu za Svitavsko,
ve volebním obvodě č.50.
Ve svém místopřísežném prohlášení ze dne 23.června 2000, podle §5 zákona č. 238/
1992 Sb., uvádí peněžní odměnu Kč 12000, za činnost v Dozorčí radě Fondu národního
majetku (FNM). Navíc pak i tuto skutečnost :
   ... " rodinný dům s pozemkem ( prostřednictvím hypotéčního úvěru- 4 miliony Kč -
         se splatností 20 let ).Vlastnické právo má charakter spoluvlastnictví se mnou."


Závěr, názor a doplňující informace:
Sdělení o získání rodinného domu postrádá ten nejdůležitější údaj = a to je celková
hodnota ohlašovaných nemovitostí (pozemku i domu). 

Poslanec Michal KRAUS, jako dlouholetý ústavní činitel, by měl jednat na daleko
odpovědnější úrovni = bez neúplností a naprosto průhledně. Je to další okolnost, kterou by
měl vysvětlit svým voličům - aniž by se ho sami ptali - neboť nutně souvisí s jeho politickou
činností. Bohužel, je to další nedostatek osobnostního profilu, navazující na průkazné
informace, které zveřejnil DOKLAD 22. IX. 2000.
Dnes, ve čtvrtek 5. října, těsně po 9:30 hod., jsem potkal poslance Michala KRAUSE
v areálu Poslanecké sněmovny. Předal jsem mu kopii s adresou zpravodajství DOKLAD
a současně upozornil na to, že předmětné informace jsem poslal doporučeným dopisem
do redakce Noviny Svitavska ( 2. X. 2000 ).
Protože šlo o náhodné setkání, doporučil jsem - aby už z hlediska průkaznosti a účelu -
svá vysvětlení hlavně řekl voličům na Svitavsku. Pak záleží na každém z nich, jak se dále
zachovají.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx