FOR ARCH 2000 - panelové domy - PRAHA 9 ............ 01. X. 2000
Panelové domy chátrají - pomůže stavební veletrh FOR ARCH 2000?

V Praze 9-Letňanech, začne 3. října 11. Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH 2000,
s otevírací dobou mezi 10:00 až 18:00 hod. Veletrh má skončit 7. října 2000.
Obyvatele panelových domů určitě zaujme, že zde bude možné koupit odborné publikace
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( MPO ČR ), věcně zaměřené na opravy konstruk-
čních soustav domů ze sídlištní výstavby.

Do července letošního roku bylo vytištěno pět z patnácti ohlášených sešitů. Zbývajících
deset, např. pro konstrukce T 08B, VVÚ-ETA, Larsen & Nielsen, mají být tiskárnou
dodány přímo na veletrh. Cena jednoho sešitu nemá přesahovat Kč 740. Komplet patnácti
publikací, včetně jejich digitálního přepisu, přijde na Kč 4200.

MPO ČR, sekce stavebnictví, pověřilo odborným zpracováním stanovených témat Českou
komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ( ČKAIT, s.r.o. ) =
Informační centrum ČKAIT, s.r.o., 110 00 PRAHA 1, Ostrovní 8, tel./fax 02/ 24114093,
02/24114216 - ředitelka paní Marie BÁČOVÁ.

Závěr a názor
Bohužel, v seznamu těchto patnácti odborných prací však chybějí nedílné součásti všech
dřívějších typizačních projektů = kalkulace, stanovící mzdové i materiálové náklady na
typizované práce hrubé stavby, i přidružených řemesel.
Je logické, že jako byly kdysi stanoveny kalkulace typizované výstavby, lze právě
na základě kvalifikovaných odborných zjištění orientačně postihnout a objektivi-
zovat rámcovou podobu i nákladovost rekonstrukčních prací (obecně vhodné druhy
materiálů, alespoň přibližnou spotřebu času na jednotlivé úkony). Tak by odpadla
potřeba podrobnější projektovací i kalkulační rozvahy u jednotlivých objektů všech
známých konstrukčních soustav.

Zadavatelé oprav by ušetřili své peníze; i příspěvek státní dotace přímo na propla- cení stavebně řemeslnických prací.  Samotný centrální typizační projekt by byl
dodavatelskou firmou  doplněn a  dopracován  toliko o případně zjištěné výjímeč-
nosti.

Pravda, ubralo by se tak na výdělku mnoha projekčním kancelářím.
O to víc by však zbylo na přímou rekonstrukci panelových domů.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx