ŠLOUF Miroslav, Ing. - SENÁT ČR - volby 2000............... 29. IX. 2000
ŠLOUF Miroslav= v.obv. č.44 = odhlasoval tzv. pendrekový zákon.

Nynější poradce předsedy vlády ČR, Ing. Miroslav ŠLOUF( ČSSD ), by rozhodně měl
zdůvodnit, proč bez protestu, a nakonec i svým poslaneckým hlasováním , legalizoval 
v roce 1989 zostření tzv. pendrekového zákona. Znamenalo to zvýšení trestních postihů
vůči účastníkům pokojných politických demonstrací - ačkoli se na těchto akcích neházelo
ani dlažebními kostkami, ani zápalnými lahvemi. Naopak, mnoho takto kriminalizovaných
lidí bylo poškozeno na zdraví, brutálními zásahy některých milicionářů, i některých přísluš-
níků pohotovostních jednotek.

Průkazným materiálem k osobě nynějšího kandidáta do Senátu ČR na Chrudimsku , jsou tyto skutečnosti:
Česká národní rada ( ČNR ), na své 14. schůzi , 28. března 1 9 8 9 schválila zostření
tzv. pendrekového zákona,
ve smyslu zákonného opatření předsednictva Federálního
shromáždění Československé socialistické republiky, č.10/1989 Sb., ze dne 14. února
1989, k ochraně veřejného pořádku.
Podle podpisu na dochované presenční listině , ze 14. schůze ČNR, byl poslanec Ing. Miroslav ŠLOUF přítomen jednodennímu zasedání. Ze stenogramů schůze je zřejmé, 
že Ing. Miroslav ŠLOUF v diskusi nevystoupil, ani se mimořádně neprojevil. To dotvrzuje 
i záznam o výsledcích hlasování k novele pendrekového zákona:
" Je někdo proti? (Nikdo.)
Zdržel se někdo hlasování? (Nikdo.) ".

Závěr a názor:
Ing. Miroslav ŠLOUF je častokrát obviňován celostátními sdělovacími prostředky z toho,
že má mít podíl v různých pochybných transakcích.

Jenže " cinkot klíčů " a buřičské pózování jsou sice atraktivní, leč bezzubou náhražkou úsilí
o věcné a důsledné řešení - např. vyčerpáním všech justičních možností = ze strany osob
přímo poškozených, i ohrožených.

Takto medializovaná obvinění navíc zůstávají pouze v rovině šokujících, leč právně nepo-
tvrzených spekulací: byť se mohou zdát sebepravděpodobnější.

Na druhou stranu nutno poznamenat.
Tím, že Ing. ŠLOUF se proti nim neohrazuje soudní cestou, dochází k dokonalému mlžení
a snad i klamání veřejnosti. Ale i v této zmatené podobě mohou všechny zmíněné infor-
mace ovlivnit postoje voličů , při letošních volbách do Senátu ČR.

Nicméně
množství lidí, zraněných během roku 1989 při demonstracích proti komunistické totalitě,
jsou nesmazatelnou součástí politické minulosti Ing. Miroslava ŠLOUFA.

Vzhledem k závažnosti volené funkce senátora ČR je nutné, aby podstatným vodítkem při
rozhodování vždy byly :
a / průkazné charakterové vlastnosti ,
b / průkazná práce jednotlivých kandidátů .
Neboť nejenom podle slov, ale podle skutků poznáme se.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx