Streetparty - MMF - Praha - vandalismus ............................. 27. IX. 2000
Zloba a násilí v ulicích Prahy = skutečný cíl antiglobalistických surovců.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Žádost ve věci veřejné .......................................................... Praha středa 27. IX. 2000

Primátor hlavního města Prahy, Ing. arch. Jan K A S L

Věc: Včerejší demonstrace, průvodní výtržnosti, vzniklé škody

Vážený pane primátore ,

buďte tak laskav, a jako vrcholný představitel hlavního města České republiky, odpovězte
na následující otázky.Všechny se týkají řádění výtržníků v ulicích Prahy, v souvislosti se
zasedáním Mezinárodního měnového fondu (MMF) a Světové banky (SB), v Kongres-
ovém centru :

1 / Podáte soudní žalobu na ohlašovatele a pořadatele všech zmíněných demonstrací:
     a / - za důsledky, vzniklé nedodržením potvrzeného závazku o zajištění bezpečnosti
             a pořádku,
     b / - a to i jménem postižených městských částí, Technické správy komunikací hl. města
            Prahy, atp.?

2 / Kdy vydáte souhrnnou analýzu těchto událostí, obsahující zejména výši vzniklých škod,
     jejich přehled podle městských částí, jakož i zhodnocení jednotlivých akcí, předem
     ohlášených?

3 / Jakými doporučeními bude zlepšena praxe při ohlašovací povinnosti rozličných
     shromáždění, po zkušenostech se včerejším vandalismem?

4 / Projednáte s představiteli Policie ČR, i Městské policie, zavedení jejich operativnějších
     zákroků, pokud ohlašovatelé akcí strpí porušování zákonů? Třeba už při zahájení
     odsouhlasené demonstrace?

5 / Čím zdůvodňují starostové postižených částí , že ani dnes neodvolali souhlas s uspořá-
     dáním obdobných shromáždění, která byla včera východiskem pro davy výtržníků 
     a surovců ?

Podobná liknavost obecní správy, v červenci letošního roku, měla vyloučit důsledné zjed-
nání pořádku policií, při vandalském happeningu v jihočeské Lipnici. Je historie, navíc těsně
nedávná, opravdu učitelkou života, respektive odpovědných činitelů?

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK ( podpis a adresa ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx