KRAUS Michal, Ing. - SENÁT ČR - volby 2000............... 22. IX. 2000
KRAUS Michal = v.obv.č.50 = Svitavy, nechvalné politické skutky.
Nynější poslanec PSP ČR , Ing. Michal KRAUS ( ČSSD ), by rozhodně měl zdůvodnit zejména dva svoje politické skutky, níže uvedené.
Do Senátu ČR kandiduje ve volebním obvodě č.50. Širší veřejnost, a tudíž i voliči ze Svi-
tavska mohou považovat tyto skutky za nechvalné a diskvalifikující - pro odpovědnou službu věcem společným:

1 / Česká národní rada ( ČNR ) , na své 14.schůzi , 28. března 1 9 8 9, schválila 
zostření tzv. pendrekového zákona, ve smyslu zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění Československé socialistické republiky, č. 10/1989 Sb., ze dne 14.února 1989, k ochraně veřejného pořádku.

Podle podpisu na dochované presenční listině, ze 14.schůze ČNR, byl poslanec Ing. Michal KRAUS přítomen jednodennímu zasedání.
Ze stenogramů schůze je zřejmé, že Ing. Michal KRAUS v diskusi nevystoupil, ani se mimořádně neprojevil. To nakonec dotvrzuje i záznam o výsledcích hlasování k novele pendrekového zákona:
" Je někdo proti ? ( Nikdo. )
Zdržel se někdo hlasování ? ( Nikdo. ) ".

2 / Místo hlasování o zákonech v PSP ČR = sportovní let balonem kolem Sněžky:
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky v 10. společné schůzi, 25.března 1999
(od 9:02 do 18:28 hod.), projednávala a také hlasovala k těmto bodům svého programu:
- Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
- Návrh zákona o úpravě majetkových vztahů družstev
- Návrh zákona o spotřební dani, dani z přidané hodnoty (DPH ), o lihu
- Ústní interpelace

Podle zprávy České tiskové kanceláře, z časného rána téhož dne, poslanec Michal
KRAUS oblétával sportovním balonem Sněžku .

Mnohé celostátní deníky to rovněž potvrdily 26. března, kdy poslanec M. KRAUS přišel
do práce - ale až po prvním hlasování k daňovému zákonu.V presenční listině, ze dne 25.
března 1999 nebyl omluven.

Potřebné a nutně související zprávy, např. o případném postihu absentujícího
poslance, jsou hůře dostupné :
.... Takže - byl, či nebyl? .... Bylo - nebylo?
O tom jistě nejvíce vědí jak Ing. Michal KRAUS, tak i nejbližší pověření poslanci.

Bylo by dobré, aby věděli také voliči: protože nejenom podle slov,  
                      ale podle skutků poznáme se!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx