Praha 9 - Městská policie - sídliště Prosek
Péče o bezpečnost lidí, ale i radosti pro děti.                                             20. IX. 2000
Městská policie Prahy 9 ( MP P-9 ) a vedení Obvodního úřadu městské části Prahy 9
(OÚ P-9 ) uspořádaly dnes v 10:00 hod. tiskovou konferenci, s následnou prohlídkou
nově otevřeného dětského hřiště. To je vybudováno nedaleko od zrenovované služebny
MP P-9, Veltruská ulice 576 (sídliště Prosek ). Setkání se účastnili také redaktoři Mladé
fronty DNES, Večerníku Praha, Televize NOVA, a další - takže podrobnější zprávy by
měly zaznít v těchto sdělovacích prostředcích. Zájemci o další informace si je mohou
doplnit rovněž prostřednictvím tiskového odboru OÚ P-9 a četbou obvodního měsíčníku
DEVÍTKA.

Mě přivedl zájem o novinky v práci MP P-9. V minulosti jsem k ní míval kritické připo-
mínky. Zejména tyto bývalé nedostatky byly náplní mých dotazů. Věcně na ně odpověděli
ředitel obvodu, policejní rada Bc.Vlastimil OLIČ, jakož i přítomný náměstek ředitele
Městské policie Praha, Ing. Karel LÁN:

1 / Služebna MP P-9 nemá záznamník přijímaných hlášení. V zájmu průkaznosti
     důležitých oznámení - aby v případě sporu nestálo tvrzení proti tvrzení - je lépe
     telefonovat na známé číslo 156. Tam, v ústředí, jsou přijímané hovory nejen
     nahrávány, ale okamžitě vyřizovány příslušným opatřením .

2 / MP P-9 má obsazeno 46 z 50 tabulkových míst městských policistů. S ohledem
     na zákoník práce to vyžaduje účelné rozdělovaní jejich služeb. Je však možné
     operativně doplnit stavy, z pohotovostní složky Městské policie Praha ( cca
     250 strážníků ), pokud dojde k výjimečným situacím. Navíc existuje dobrá
     spolupráce s Policií České republiky.

Pracovní setkání skončilo těsně před polednem, po prohlídce zrekonstruovaných místností
v přízemí služebny. Ty mají být zprovozněny do konce letošního října. Rovněž jsme byli
svědky, jak školní děti radostně využívají všechna ta zařízení, která jim zpestřují pobyt 
na nově otevřeném hřišti - a to je dobře.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx