Česká televize (ČT) - Rada ČT - novináři ........................... 19. IX. 2000 Tématem jsou externisté Rady ČT, i poplatky = cca 5 miliard Kč/rok.
 
     Jen několik novinářů dnes využilo pozvání Rady České televize 
k setkání  v salóncích hlavní budovy ČT v Praze 4. Během jedné před-
polední hodiny došlo k neformálním, leč pracovním rozhovorům mezi
všemi zúčastněnými. Diskutovalo se ve dvojicích , nebo v menších
skupinách. Zazněly všemožné úvahy, a dobře míněná doporučení, 
k dosavadní práci Rady, i samotné České televize .

Poslankyně PSP ČR, paní Kateřina DOSTÁLOVÁ, členka Stálé komise
pro sdělovací prostředky, jako jediný ústavní činitel, využila času k
tomuto setkání, tři hodiny před zahájením pravidelné schůze Poslanecké
sněmovny.

Nepořizoval se zápis a tak mohu shrnout toliko vlastní poznatky. Byly
předznamenány čerstvě doručeným dopisem. Ten byl sice opožděnou,
ale vstřícnou reakcí na mé podněty, zveřejněné v úvodní informaci 
z 1. VII. 2000, v počátečním vydání zpravodajství DOKLAD.

Byl jsem ujištěn, že Rada ČT přizve zkušené poradce, při naplňování
své současné snahy o větší průhlednost hospodaření České televize. 
S tím souvisí nejenom oněch zhruba 5 miliard korun koncesionářských
poplatků - ale také jejich úplný výběr od jednotlivců - zejména však od
právnických osob .

Slíbeno, domluveno. Teď záleží na plnění předsevzatých úkolů. Tomu
významně slouží zápisy z jednání Rady, dostupné také na stránkách
Internetu. Každý tedy máme možnost spolupráce, ale i kontroly jedné 
z významných složek čtvrtého pilíře demokracie.

Škoda, že pozoruhodnou iniciativu Rady ČT nevyužili zejména ti, kteří
jindy a jinde mají spoustu připomínek a výhrad. Snad příště budou lepší
- a případná presenční listina potvrdí skutečný zájem .

Teprve osobní rozhovory odhalily, že mnozí členové Rady ČT, včetně
předsedy, jsou ze všech koutů naší vlasti ( Brno, Ostrava, Krkonoše ) 
- a práce v Radě je spojená s dojížděním do Prahy. I to bychom měli
vědět. Také pro uklidnění, že se nepěstuje pragocentrismus.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx