Důchodci - ČNB - důchody - zhoršení .................................... 14. IX. 2000
Diskriminující opatření České národní banky budou od ledna 2001?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guvernér České národní banky Ing. Josef TOŠOVSKÝ -  žádost ve věci veřejné
Věc: Bezhotovostní výplata důchodů - plán změny od ledna 2001
Vážený pane guvernére,
vzhledem k závažnosti problému, obracím se přímo na Vás, abyste vydal příslušné pokyny
a jejich splnění pak zaštítil svou autoritou.
Problém:  Od ledna roku 2001 se Česká spořitelna (ČSp) vyřazuje z bezhotovostní
výplaty důchodů, a to ve prospěch ČNB.
Ve sdělení, rozesílaném všem postiženým klientům ČSp, se oznamuje změna, peněžně
poškozující a právně diskriminující. Týká se převodů peněz ve dnech pracovního klidu
(svátky, soboty, neděle).To je odchylka od proplácení peněz, jak v dosavadní praxi ČSp,
tak i v proplácení mzdy nedůchodcům od jejich zaměstnavatelů = ve smyslu zákoníku
práce.
Plánovaná změna k horšímu se týká podstatné části důchodců, kterých je v České repu-
blice zhruba 2,5 milionu.
Závěr: Jistě bych mohl mnohem obšírněji rozebírat celou záležitost, neboť se nabízí více
závažných souvislostí. Žádná z nich však není chvályhodná, ani lidsky, ani profesionálně.
Jenže daleko důležitější je včasné zjednání nápravy. Za její uskutečnění předem děkuji. 
S pozdravem a s přáním úspěšné práce ( podpis Bohuslav HUBÁLEK + adresa ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tematické doplnění:
Výše uvedený dopis byl předán ústřední podatelně České národní banky ( ČNB ), 
ve čtvrtek , 14.září 2000.
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Názor a informace:
Proti poškozujícím postupům je třeba se bránit. Systém  nastolený po listopadu
1989  k tomu dává využitelné podmínky - byť s mnohými potížemi a příkořími
.
Podstatná část příkoří i potíží by se dala shrnout do konstatování, které jsem říkal kolem-
jdoucím na Václavském náměstí, v Praze 1. Tam jsem po 71 dní, od 9. května  do 18.
července 1998, demonstroval denně jednu hodinu , s transparentem : SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA, POCTIVÉ JEDNÁNÍ. Na jeho rubu pak bylo Jiří RUML
a Pavel ŠAFR v Lidových novinách pózují a klamou veřejnost!

To konstatování zní: Dřív za tohle zavírali lidi. Dnes mnozí zavírají svědomí, oči, uši.
Obojí je špatné, byť s podstatným rozdílem.

Taková také byla moje nejčastější odezva na osočování " státotvorných " pragmatiků 
a intelektuálštíků, když na mě neohroženě pokřikovali "Dědku , komunisto, tohle by 
sis za bolševika nedovolil !

Těžko mohli vědět: že jsem vícenásobný politický vězeň režimu KSČ, syn odbojáře
Bohuslava HUBÁLKA, kterého komunisti popravili 18. července 1949. Že obdobný
transparent mi vyrvali z rukou 17. listopadu 1989 příslušníci zásahových jednotek. Že při úsilí o spravedlnost se častokrát jde " proti proudu úslužného přežívání " - ať je 
to v komunistické nesvobodě, nebo v netotalitní, tak zvané "křehoučké"  demo-
kracii .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx