Kriminalita - prevence - znásilňovči - pedofilové ............... 10. IX. 2000
Nedávat příležitost násilníkům: další ohrožené děti, hrubou liknavostí rodičů!
Skutek: V úterý 5.září byla v Praze 4 brutálně znásilněna desetiletá holčička. Zpráva 
o tom prošla celostátními deníky, rozhlasy, televizemi. Šokovala kdekoho. Tím spíš, že se
tak stalo záhy po sérii jiných jedenácti znásilnění žen a dívek - také v Praze 4.
O to víc mě překvapilo, když při dnešní pochůzce slunným nedělním dopolednem jsem
potkal na pěšině, mezi hustým porostem mladých listnáčů, dvě asi osmileté dívenky. Byly
samotné, jen v doprovodu odrostlejšího štěněte, snad jezevčíka. Právě se loučily, že kaž-
dá půjde jinou stranou! Nedalo mi to, abych jim neřekl, že tohle je velice nebezpečné
místo; i kdyby zůstaly spolu, natož když se rozcházejí. Ani ten psíček by neodradil a neza-
držel surovce. Co by si počaly po rozchodu, až by jim někdo zakryl ústa a odtáhl je do
mlází? Když zůstanou spolu, alespoň jedna by mohla volat o pomoc - ačkoli první domky
byly za hustým porostem, vzdálené asi 100 metrů. Dívky uposlechly a šly spolu. Škoda, 
že jsem se ve spěchu nezeptal na adresu jejich rodičů. Mohl jsem toto otřesné poznání říci
přímo jim - a ne jenom jedné mamince,  poblíž domu č. 59, v ulici Pod Jalovým dvorem II,
také v Praze 4!
Závěr: Proboha, co je to za rodiče? Přes všechna předchozí upozornění Policie České
republiky, šířená mnohými celostátními sdělovadly, takto hazardují s bytím svých dětí! Asi
nečtou noviny. Politika je pro ně svinstvo? Věci společné se jich netýkají ? Neotřáslo jimi
utrpení jiných - a možné ohrožení svých nejbližších?
Vzhledem k těmto zkušenostem by nemělo být problémem zaplatit více varovných šotů 
v televizi - místo času na reklamy o mobilech , automobilech , kosmetice .... !
Ale právě snad i proto máme veřejnoprávní televizi - aby byla více veřejnoslužební , než
veřejnovýdělečná.
   
Neboť jsou věci  lidského  štěstí  a zdraví,  nesouměřitelné s penězi a s jinými
hmotnými statky! Pravda, stěžejními i nadále zůstávají nezastupitelná poslání
odpovědných rodičů a dobrého školství.
Mělo by být nesporné, že poranění lidské
duše, nebo zmaření života, stojí za přehuštění výchovné osvěty: 
proto dávám na vědomí České televizi tuto zkušenost, aby po poradě s příslušnými
odborníky vyrobila a zařazovala varovné šoty , zejména před atraktivní pořady pro
dětské diváky .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx