JUDr. Milada HORÁKOVÁ - pieta - Národní muzeum -nedostatky -vysvětlení?
" Svaté Město zahynulo - většina plnila povinnosti jenom formálně."           16. VIII. 2000
Adresátem níže uvedené žádosti ve věci veřejné , předané dnešního dne podatelně
Národního muzea v Praze ( NM ), je doc. RNDr. Milan S T L O U K A L  DrSc.

Vážený pane generální řediteli,

protože jsem dosud nedostal patřičnou odpověď na svůj dopis, který jsem Vám adresoval
27. června - a jelikož k potřebným nápravám zmiňovaných nedostatků došlo až s velkým
zpožděním, odpovězte prosím také na tyto otázky. Je to i v zájmu průkazného zaznamenání
současných skutečností, alespoň prostřednictvím internetového zpravodaje DOKLAD:

1/ Proč osazení toliko dvou nevýrazných směrníků na schodištích NM trvalo minimálně
    6 dní, od písemného upozornění? Kdy přesně k nápravě došlo, a důvody prodlevy?

2/ Proč nebyl doplněn plakátový poutač u pokladen o zmínku, že druhá část výstavy je 
    o patro výš, aby funkčně stačilo umístění dvou nenápadných směrníků?

3/ Kdo, a podle jakých hledisek, určoval výběr pozvaných hostů, rezervaci vyhrazených
    míst, a stanovení oficiálních řečníků?  Proč předseda KPV ČR,  JUDr. Stanislav
    DROBNÝ stál u ochozu, a za vězně hovořil pouze člen KPV ČR, p. Jiří STRÁNSKÝ,
    sedící však mezi čestnými hosty?

4/ Počet rozeslaných pozvánek a příjmení všech čestných hostí, jímž byla vyhrazena místa 
    k sezení v prvních řadách?

5/ Jaká je alespoň přibližná výška mimořádných nákladů, vzniklých pro NM uspořádáním
    této pietní výstavy?

Vážený pane generální řediteli, vím, že moje požadavky nejsou běžné. Jsou však motivo-
vány nejenom prožitými zkušenostmi, ale i úctou k práci kronikářů a badatelů, jako byli
např. historikové Josef PEKAŘ, František PALACKÝ, a další - díky jimž známe mnohé
reálie věků předchozích.

S pozdravem a s přáním úspěšné práce: Bohuslav HUBÁLEK (podpis, adresa).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx