Týdeník komunistů NAŠE PRAVDA - JUDr. Milada HORÁKOVÁ, a další .... ,
Mějme vždy úctu před majestátem smrti / dopis ve věci veřejné /.              16. VIII. 2000

NAŠE PRAVDA = týdeník komunistů a sympatizujících, 709 00  O S T R A V A
tř.28.října 137, je takto osloveným adresátem níže uvedeného textu, odeslaného dnešního
dne doporučeně s doručenkou.

Velice mě mrzí nedbání historických ponaučení: bohužel ve všech částech politického
spektra našeho současného dění. Otevřený dialog na základě faktů a jejich rozumného
zhodnocení jsou nejlepším způsobem jak hovořit ke všem lidem dobré vůle. Jinak
opětovně zabředneme do účelového a klanového machiavelismu - se všemi neblahými
důsledky.

To je důvod, proč neoslovuji jenom přesvědčené, ale obracím se na ty, kteří zjevně
zastávají odlišná stanoviska. Doufám, že vaším prostřednictvím si tyto řádky přečte i pan
Jan HORAL, autor kritického článku Překvapení v Národním muzeu, který jste otiskli 
v čísle 30 ( 2. - 8. VIII. 2000 ).

Je třeba souhlasit s názorem pana J. HORALA, odsuzujícího zrušení expozice sbírek
starých mincí v Národním muzeu, po listopadu 1989, bez rovnocenné náhrady. Bylo by
vhodné - a možná i úspěšné - žádat o nápravu na příslušných místech, i prostřednictvím
volených zástupců.

Uvedené ceny vstupného, Kč 70 pro dospělé, Kč 35 pro děti a seniory, už tak odsouzení-
hodné nejsou - pokud uvážíme, že průměrný starobní důchod ke dni 30.VI. 2000 byl Kč
5933/měsíc, že seniorské vstupné představuje nanejvýš necelé 1 % minimálního
starobního důchodu, že vstupné umožňuje komplexní, a třeba i celodenní prohlídku
nashromážděných exponátů. Propočítejme si, kolik Kč/hodinu představuje např. toliko
odpolední prohlídka Národního muzea .... ?

Náznakově, a pouze mlhavě, píše p. Jan HORAL o svém druhém překvapení: 
" V panteonu národní slávy byla nainstalována účelová politická agitka o proti-
komunistickém odboji. "
Má tím na mysli pietní výstavu k 50. výročí popravy JUDr.
Milady HORÁKOVÉ, jakož i tří dalších ( p. Jan BUCHAL, p. Záviš KALANDRA,
JUDr. Oldřich PECL ) ....

Mějme vždy úctu před majestátem smrti, osudovým vyvrcholením každého života!

Tím spíš tuto úctu mějme v případech tragické zlovůle a nepochopení. Buďme rádi,
že dnes u nás není možné - jako se však dělo s JUDr. M. HORÁKOVOU - aby např.
ekonomové KSČM byli posíláni na smrt za to, že se scházejí k diskusím o politické situaci
- a že o tom referují i svým zahraničním kolegům.

Tím nehájím poklesky současné netotalitní společnosti, ale v zájmu poctivého jednání
vyslovuji nutná, doplňující fakta.

S pozdravem a s přáním lepších dní: Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa ).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx