Policie ČR-ministr vnitra Mgr.St.GROSS-veřejný pořádek-právní a životní jistoty
Policie ČR je málo účinná proti nájezdům výtržníků, lupičů.                      01. VIII. 2000
Dnes dopoledne převzala ústřední podatelna MV ČR žádost ve věci veřejné, jejímž
adresátem je ministr vnitra, Mgr. Stanislav GROSS. Tématem jsou právní a životní jistoty,
veřejný pořádek a Policie ČR. Podrobnosti osvětlí následující přepis textu, s datem úterý
1. srpna 2000:

" Vážený pane ministře, během uplynulého měsíce vícekrát docházelo k hrubému narušo-
vání veřejného pořádku; s hmotnými i etickými důsledky.Uvádím aspoň dva nejkřiklavější
příklady.
Z hlediska zákonů, ale i posilování dobrých mezilidských vztahů přece není normální, aby
zdivočelé tlupy globálně ničily a znečišťovaly soukromý majetek bezbranných obyvatelů
jihočeské Lipnice, při tak zvané technoparty? Stejně závažné jsou pirátské nájezdy moto-
rizovaných lupičů na Šumpersku, kradoucích hospodářské zvířectvo přímo ze stájí 
a surově pytlačících v lesích i vodách. Dokonce za bílého dne bezostyšně a "velkopod-
nikatelsky" rabují úrodu polí a zahrad, i málo majetným lidem! Píše o tom tisk, mluví se 
v televizi, mluví se v rozhlase, konstatuje i policie - a nikdo za nic nemůže ...
Beztrestnou nepostižitelnost zmiňovaných výtržníků, zlodějů, lupičů i pytláků, nelze svádět
jenom na nedostatek peněz a vybavení ve výkonných složkách Policie ČR. Dosti často se
totiž vyskytuje vlažný, až formalistický přístup k plnění služebních povinností, což je prů- kazně doložitelné.
K tomuto formalismu a alibismu patří veliký počet tiskových mluvčích Policie ČR.
Znásobíme li cca 15 000 Kč hrubého příjmu za měsíc ( plus platby na sociální a zdravotní
pojištění ) počtem okresů, navíc přidáme mluvčí ve větších městech, atp.- jde o stamiliony
korun ročně - jinde chybějících.
Chápu existenci mluvčích v utajovaných složkách. Mimo ně by však měl za svůj úsek
práce mluvit toliko přímo odpovědný pracovník - snadno zjistitelný podle otevřené organizační struktury kterékoli složky státní i obecní správy. Vím co říkám: Při nástupu 
do funkce ředitele Střediska pro dokumentaci protiprávností komunistického režimu při
MS ČR jsem okamžitě ( 14. ledna 1994 ) zrušil funkci tiskového mluvčí. Pracovníkům
Střediska jsem připomněl, že všichni jsou poučeni o státním i služebním tajemství - a že 
s ohledem na to mohou a mají informovat žurnalisty (= veřejnost) o výsledcích své práce,
vykonávané za peníze státního rozpočtu. Navíc získají přímou zkušenost pro svůj další osobnostní rozvoj.
Vážený pane ministře, buďte tak laskav, a na základě kvalifikovaných rozborů zjednejte
příslušná zlepšení. Dále Vás prosím, abyste o přijatých rozhodnutích podal adresné
informace. Rovněž rád je zveřejním ve svém internetovém zpravodajství DOKLAD = (uvedena internetová adresa ).

S pozdravem a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK ( podpis, adresa ).