Jan RUML - Senát ČR - vrcholová politika - naivita?                           23. VII. 2000
ČT moderátor ZELENKA a občan VOKATÝ odhalují jádro věci.
První část pořadu České televize V pravé poledne = neděle 23. července 2000 = pojed-
návala o aktuálních tématech vrcholové politiky. Moderátorem ČT 1 byl pan Antonín
ZELENKA. Přímými účastníky pak ústavní činitelé, senátor Jan RUML a poslanec Ing.
Jan ZAHRADIL. V závěru tohoto slovního utkání moderátor rovněž použil telefonické
dotazy televizních diváků. Obzvláště pozoruhodný byl vzkaz, který zatelefonoval  pan 
VOKATÝ z Písku:" Pane RUMLE, proč se pořád vracíte do vysoké politiky, když
už  jste jednou odhlásil odchod ? " .

RUML :" Já nevím co to je vysoká politika. Já jsem senátorem, a když mě někdo
pozve do televizního pořadu, tak do něj podle svých časových možností buď jdu,
nebo nejdu - ale já tomu nerozumím. "

ZELENKA : " Šlo spíš o politiku, než o televizní pořad. To znamená "
RUML, vstupuje mu do řeči :" Já jsem senátorem, já jsem se vzdal funkce předsedy
politické strany. Odešel jsem dobrovolně v roce 97 z funkce ministra vnitra. Jsem
senátorem : nevím co je to vysoká politika, v tomto směru ."
.
Související doklady:
Senátor Jan RUML, o obsazení stínové vlády za účasti Unie svobody = deník BLESK,
neděle 21. listopadu 1999: " Já již nebudu ve vládě, já jsem byl téměř šest let ve vládě
a myslím si, že na jeden život to stačí, "
.
Senátor Jan RUML, o svém možném návrtu do vrcholové politiky = deník Lidové noviny,
čtvrtek 2. prosince 1999 : "... a nevylučuji, že se jednou můžu do té vrcholové politiky
vrátit. "

Názor:
Uvedené citace výroků ústavního činitele, pana Jana RUMLA, svědčí buď o rozporuplné 
a lehkovážné naivitě - nebo mimoděk odhalují to podstatné a skromňoučky skrývané, když
pan senátor nepovažuje ani první komoru Parlamentu České republiky za místo pro vrcho-
lovou politiku. Také už nikdy nechce být ve vládě. Pak ale vylézá na povrch pravé jádro
věci =" RUML for president "!
Neboť co jiného zbývá ve vrcholové politice? Samozřejmě , že jenom  prezidentství státu, 
aspoň s titulem docenta - až bezpochyby úspěšně dokončí vysokou školu v Plzni. Pro její
snazší absolvování si vytvořil prostor účelovou a dekorativní  demisí - ale jenom z méně
výnosné funkce předsedy Unie svobody.
      Nezavrhne-li však svůj tradiční populismus - ušetři nás toho, osude! xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx