Ústavní soud ČR - svoboda projevu - ústavní stížnost - B. Hubálek proti ČTK
Naučme se být občany, abychom mohli důstojně, lidsky žít!                                    21. VII. 2000
Dnes v 10:30 převzala podatelna Ústavního soudu v Brně ústavní stížnost ohledně
porušování svobody projevu Českou tiskovou kanceláří (ČTK). Původcem zmíněné
ústavní stížnosti je Bohuslav HUBÁLEK (autor této zprávy). Právním zástupcem je
pražský advokát Mgr. Samuel HAVLÍK. Předmětem sporu je skutečnost, že 26.února 
1998 ČTK odmítla vydat zprávu ve své Veřejné informační službě, za stanovený poplatek. 
Obsahem zprávy bylo varovné prohlášení Bohuslava HUBÁLKA. Motivací však nebylo 
samotné výročí 25.února 1948, ale i současné tendence ve sdělovacích prostředcích České
republiky. Věrohodnost dokládají tři průkazné příklady, uvozené trpkou zkušeností a konsta-
továním, že obě genocidní totality 20. století začínaly shodně = potlačováním svobody 
slova a jeho  projevu!

Příklad 1: 
Pan Jiří RUML, dnes protěžovaný a moralizující spolupracovník Lidových novin,
v únoru 1948 inicioval blokaci novinového papíru pro nekomunistické tiskoviny.
Důkaz 1: Autobiografická knížka Jiřího RUMLA Daň z blbosti, str.35 = ČTK-PRESS
FOTO 1990.
Příklad 2: 
Jeho syn, pan Jan RUML, ve funkci ministra vnitra ČR, odmítal odtajnit dokonce
i samotný seznam (!) utajovaných skutečností MV ČR. Rovněž tak souběžně odmítal
odtajnění souhrnné peněžní částky, která byla proplacena příslušníkům StB jako odchodné.
Teprve žaloba o svobodu informací, kterou jsem vypracoval a podal 24.ledna 1996
 u Obvodního soudu pro Prahu 7,a soudní jednání, uskutečněné 25.dubna 1997, přimělo
MV ČR k nabídce smírného splnění mých požadavků. Ke kompletní realizaci došlo
12.ledna 1998. Na základě toho nebylo nutné dále zatěžovat naši justici sporem, který
nemusel být, kdyby exdisident, exnovinář, a ústavní činitel Jan RUML, jednal podle svých
okázalých prohlášení.
Důkaz 2: 
Související korespondence ( např. i s předsedou tehdejší vlády , prof. Ing.
Václavem KLAUSEM, CSc.), jakož i soudní spis OS Prahy 7, č.j. 6 C 18/96.
Příklad 3: 
Ing. Miloš SLABÁK, šéfredaktor oficiálního periodika Konfederace politických
vězňů ČR = ZPRAVODAJ KPV, navzdory urgencím, nezveřejnil průkazně doručenou
odezvu, v níž pánové Jaroslav AIM a Rudolf HOUSAR ( oba z Prahy ) reagovali proti
otištěnému článku pana Vladimíra LEVINSKÉHO (Ústí nad Orlicí ) , kde napadal
Bohuslava HUBÁLKA.
Důkaz 3: Doporučené psaní, posléze i úředně ověřené prohlášení pánů AIMA
a HOUSARA , o diskriminačním přístupu ZPRAVODAJE KPV. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx