Nejvyšší státní zastupitelství - politicky motivované tr.činy - exponenti KSČ
Urgence u NSZ = objektivní statistiky postihu zločinů komunismu.                        21. VII. 2000
Dnes, v pátek 21. července 2000, jsem předal podatelně NSZ v Brně následující text,
adresovaný nejvyšší státní zástupkyni, Mgr. Marii BENEŠOVÉ =

Dopis ve věci veřejné: Statistika postihů tr.činů dle zákona č.198/1993 Sb.

Vážená paní nejvyšší zástupkyně,

před osmi měsíci, 29. listopadu 1999, jsem Vám poslal jednostránkový doporučený dopis
s žádostí, aby pod záštitou NSZ byly zveřejňovány statistiky o trestním postihu exponentů
režimu KSČ, ve smyslu zákonů č.480/ 1991 Sb. a 198/1993 Sb.
Před pěti měsíci, 21.února 2000, jsem v brněnské podatelně NSZ předal kopii dopisu 
z 29.listopadu 1999, doplněnou třířádkovým sdělením, že zmíněná žádost zůstává bez
patřičné odezvy.
Bohužel, ani do dnešního dne nedošlo k nápravě. Ať tak, či onak, je to velice divné,
zarážející a svým způsobem i ponižující jednání vůči občanovi, jako takovému. Byl bych
rád, kdybyste věc uvedla do pořádku, s vysvětlením, kde a proč došlo k chybě - neboť
chápu, že v životě často působívají lidsky pochopitelné faktory. Pokud však dojde 
k vysvětlení a nápravě, platí závěr : Konec dobrý , všechno dobré.

V úctě

Bohuslav HUBÁLEK,
politický vězeň režimu KSČ,
poslanec ČNR a FS ČSFR
/ 1990 až 1992 /

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx