JUDr. Milada HORÁKOVÁ a další- uctění- 50. výročí                17. VII. 2000
Včera skončila pietní výstava v Národním muzeu.
Necelý měsíc trvala dvojdílná výstava, věnovaná připomínce obětí komunistického režimu
u nás - v době jeho největšího běsnění. Úvodní část výstavy se týkala JUDr. Milady
HORÁKOVÉ a těch, kteří pod patronací KSČ byli souzeni v jednom ze zmanipulovaných
monstrprocesů padesátých let. Tato nevyvratitelná skutečnost byla zachycena v devíti
prosklených vitrínách, v průčelí Panteonu Národního muzea.

Druhá část , nazvaná Pocta všem, kteří vzdorovali, byla o poschodí výše, na daleko
méně frekventovaném místě, bez jakýchkoli navádějících směrníků a upoutávek. To bylo
důvodem, že mnoho zájemců o této expozici ani nevědělo - ačkoli obsahovala další
průkazná svědectví o tragice tehdejší doby. Bohužel, jenom čtrnáct výstavních panelů
podávalo neúplnou výseč z historie odboje i odporu , vůči tehdy nastolené diktatuře.
Defilují zde osudy lidí všech sociálních vrstev, různých profesí, i věkových kategorií.

Výstava byla zahájena 20.června 2000, v 16:00 hod. Konala se pod záštitou prezidenta
České republiky, pana Václava HAVLA. Pořadatelem a hostitelem bylo Národní muzeum.
Exponáty zapůjčil Státní ústřední archiv. K slavnostnímu zahájení bylo rozesláno na čtyři
sta pozvánek. Čestným hostům byly vyhrazeny dvě první řady ze sta židlí , uprostřed
Panteonu. Mezi čestné hosty patřili např. paní Jana KÁNSKÁ (dcera Dr. HORÁKOVÉ)
s manželem, ministři Otakar MOTEJL a Pavel DOSTÁL, senátorka Jaroslava
MOSEROVÁ, předseda Českého PEN-klubu a člen KPV ČR pan Jiří STRÁNSKÝ ...
Dokola pak stálo asi sto dalších účastníků: mezi nimi např. JUDr. Stanislav DROBNÝ =
předseda Konfederace politických vězňů ČR (KPV ČR), Dr. Naděžda KAVALÍROVÁ
= místopředsedkyně KPV ČR, pan Stanislav STRÁNSKÝ = předseda SBPV
1948-1989, ředitel Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDVZK) =
Mgr.Irenej KRATOCHVÍL ....... Úvodní projev přednesl generální ředitel Národního
muzea= doc. Milan STLOUKAL. Po něm pak další čtyři řečníci = JUDr. Otakar
MOTEJL, prof. Jaroslav ČECHURA, pan Jiří STRÁNSKÝ, a PhDr. Alena NOSKOVÁ.
Na závěr účinkovala hudba Hradní stráže. Těžko lze odhadnout přesný počet návštěvníků,
kteří viděli alespoň úvodní část výstavy, věnovanou památce JUDr. Milady HORÁKOVÉ.
O to víc nesnadné by bylo spočítat ty, kteří nalezli druhou skupinu exponátů. Podle zatím-
ních informací budou kopie zde vystavených dokumentů trvale poskytnuty příbramskému
Muzeu III. odboje.
Názor a doklady:

K veliké škodě této potřebné a vkusné výstavy byly nedokonalé upoutávky na její druhou
část, zasunutou v užší chodbě, mezi odděleními paleontologie a zoologie. Proto jsem
27.června, přes podatelnu , písemně oslovil doc. M. STLOUKALA :..... při opakované
návštěvě výstavy k 50. výročí popravy JUDr. M.Horákové jsem včera zjistil,
že chybějí orientační značení a upoutávky pro navazující část expozice: a to jak 
u vitrín s dokumenty o dr.M.Horákové, tak i v přístupových cestách k oběma částem
pietní výstavy. Ta druhá část je tudíž umístěna celkem zasunutě, až o patro výš, 
v chodbě mezi křídly budovy ( paleontologie-zoologie ) - ačkoli jejích 14 panelů
alespoň stručně svědčí o dalších bezprávích komunistické diktatury tehdejší doby.
Rovněž dávám k úvaze a doporučuji - pokud se tak nestalo - doplnit zmínku o této
výstavě v přenosných magnetofonových průvodcích pro cizince. Vážený pane
řediteli, jistě máte rozhodnou pravomoc při schválení navrhovaných opatření. Proto
Vás prosím o zjednání vhodné nápravy, v zájmu operativního řešení. S pozdravem 
a s přáním úspěšné práce Bohuslav HUBÁLEK.
Teprve až při třetí prohlídce výstavy, 
v neděli 9.července , jsme s přáteli zjistili, že ke skrovné nápravě, t.j. k osazení toliko dvou
úzkých směrovek v celé budově - došlo až mnohem později. Ještě 3. července totiž
kritizuje režisérka K.VLACHOVÁ - SLÁNSKÁ chybějící značení cesty ke druhé části
zmíněné výstavy.
To všechno kontrastuje s častými a oblíbenými proklamacemi o etických hodnotách, 
o odkazech TGM, atp. Za další vážné nedopatření můžeme rovněž považovat nedodržení
protokolárních zásad při slavnostním zahájení výstavy, kdy předseda KPV ČR stojí 
v "koutě" a naslouchá, jak člen KPV ČR, v postavení výjimečného hosta , přednáší oficiální
projev.
Jednoznačné a nejúplnější odpovědi na všechna pochybení by však měl poskytnout sám
generální ředitel Národního muzea, po návratu z letní dovolené.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx