04. VII. 2000 Proti režimu KSČ; pocta XI. Všesokolskému sletu  a Dni nezávislosti USA;  
Odvážný čin  4. července 1948,  záhy po tzv. Vítězném únoru.   
V atmosféře nastupující  totality bylo odvážným činem vyzdobit čtyřicetimetrové průčelí domu girlan-
dami ze chvojí,  protkaného praporky Československa a USA. Samozřejmě,  že  komunisté nelibě nesli
manifestační vybočení z výsadní glorifikace SSSR, panující u nás po roce 1945. Tím spíš, že se tak stalo
na frekventované Belkredce: oficiálně na třídě Krále Jiřího VI., kudy jezdily davy účastníků sokolského
sletu. Na Strahov i zpět.
Mezi demokratickou veřejností byly kladné odezvy, slova uznání .... Ale téměř do roka a do dne bylo
jinak, a mnohem hůř. Živnostník Bohuslav Hubálek neuspěl v zápase s komunistickou mocí. S dalšími
odbojáři byl popraven 18. července 1949;  v rámci  nelítostné tzv. " vlády lidu ". 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
   Zobrazený jednopatrový dům stával v Praze - Dejvicích,  podél  tramvajových kolejí,  směřujících
   od Letné k Prašnému mostu. Opodál za ním jsou kolejnice Buštěhradské dráhy. Postaven byl v roce
   1947. Zbořen byl při výstavbě metra, trasy "A".  Dnes je tam areál stanice metra Hradčanská.
   Majitelé, manželé Františka a Bohuslav Hubálkovi, v domě bydleli a měli tam i obchod  s barvami 
   a laky.  V noci ze 3. na 4. března 1949 komunistická Státní bezpečnost dům přepadla.  Hubálkovi 
   byli uvězněni, vystěhováni, a zbaveni i osobního majetku ( ošacení, vybavení bytu, knih, peněz, atd.),
   mimo nejskrovnějšího minima šatstva a věcí.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx