Česká televize (ČT) - nehospodárnost - cca 5 miliard Kč/rok              1. VII. 2000
Jak a čemu slouží Rada ČT? 
Ve čtvrtek 11.května 2000, mezi 18:00 až 20:30 hod., proběhlo diskusní setkání na téma 
Role médií při utváření veřejného mínění. Ve Vzdělávacím centru Mladých
konzervativců (Praha 5, Zborovská 42) se sešlo asi 20 zájemců. V průčelí zasedli PhDr.
Jiří FRGAL (moderátor), Mgr. Bohumil PEČINKA (redaktor), Mgr. Miloš REJCHRT
 (Rada ČT), Mgr. Petr ŠTĚPÁNEK (Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání).

Mluvčí od předsednického stolu vyslovili mnohé kritické připomínky k práci sdělovadel,
zejména těch, která by měla být nazývaná veřejnoslužebná, spíš něž veřejnoprávní
/REJCHRT/. O vlivových faktorech, působících zvenčí i uvnitř redakcí, kriticky hovořil
redaktor týdeníku Reflex /PEČINKA/. Od všech tří přednášejících zazněly připomínky
k působení politických stran na práci rozhlasu a televize, stejně jako i závažná kritika
hospodaření ve veřejnoslužebných sdělovadlech. Proč tedy neporovnávají - práci a její
nákladovost - s veřejnoslužebnými sdělovadly v zahraničí? I u nás je možnost!
Televize Nova má velkou sledovanost, při cca 400 zaměstnancích. Česká televize
jich má zhruba 3000
/HUBÁLEK/.

V 19:30 hod. redaktor B. PEČINKA - a hned v návaznosti další - konstatovali málo
odpovědné hospodaření ČT s cca 5 miliardami Kč, které jsou výnosem koncesionářských
poplatků. Dokreslující bylo sdělení o tom, že ředitelka TV Prima nabízela na podzim
loňského roku generálnímu řediteli ČT (Mgr. Jakub PUCHALSKÝ) případné dotáčky,
jako byly k seriálu o majoru Zemanovi - za poloviční cenu! /ŠTĚPÁNEK/. Situaci by
zřejmě pomohlo, kdyby Rada ČT měla poradce k nákladovosti televizní tvorby: spíš
produkčního odborníka, než ekonoma, nebo právníka /REJCHRT/. V řídnoucím
shromáždění zazněla ještě další konstatování, bez činorodého závěru.

Následují den jsem telefonicky oslovil renomovaného režiséra - s výsledkem, že pan Jiří
KREJČÍK ochotně pomůže Radě ČT, pokud o to projeví zájem . Do 1.VII.2000 Rada
ČT zájem neprojevila, mlčí. To je zřejmé i z dopisů, osobně předaných tajemnici Rady
ČT, a dále zde uvedených:


Hospodárnost při tvorbě pořadů České televize..........................................15.V.2000
Vážení,

pří čtvrtečním diskusním večeru (11. května 2000) Vzdělávacího centra Mladých
konzervativců v Praze 5, Zborovská 42 - k tématu Role médií při utváření veřejného
mínění
- zazněl zajímavý názor dvou členů Rady ČT, pánů Miloše Rejchrta a Petra
Štěpánka. V duchu jejich dobrého podnětu, a v zájmu operativního řešení, jsem oslovil
renomovaného režiséra. Pan Jiří KREJČÍK st. by byl ochoten spolupracovat s Radou ČT
jako odborný poradce, ohledně pracovních a finančních nákladů při tvorbě pořadů České
televize. Podle mého názoru by však bylo daleko vhodnější, kdyby pro svou agilnost 
a zkušenost
byl přímo navržen, jako plně kvalifikovaný člen dosud neúplné Rady ČT -
bez ohledu na často šířené generační předsudky. Pro úplnost informace dodávám
spojení na pana režiséra (= uvedeno v originále).

S pozdravem a s přáním úspěšné práce B. HUBÁLEK


Hospodárnost při tvorbě pořadů České televize........................................26.VI.2000
Vážení,

sdělte mi důvod, proč nereagujete na můj dopis z 15. května t.r., osobně předaný tajemnici
Rady ČT, paní J. Kamicové? K jeho napsání mě inspirovaly požadavky pánů M. Rejchrta
a P. Štěpánka, vyřčené při diskusi 11. května 2000 v Klubu mladých konzervativců.

Na základě jejich sdělení - že Česká televize, s minimální kontrolou a málo odpovědně,
hospodaří cca pěti miliardami korun ročně - mě udivují a zarážejí leckteré souvislosti.
Včetně mlčení ke konstruktivním a dobře míněným podnětům.

Neboť také režisér Jiří Krejčík, obdobně i Karel Kryl, patří po listopadu 1989 do okruhu
P.N.G. (personae non gratae) - a tudíž i "sameťácky, smysluplně" potlačovaných? Skutky

S pozdravem a s přáním lepších dní  B. HUBÁLEK
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx