FullSizeRender.jpgrec.png

 

Životopis Bohuslava Hubálka

 

 

Pokud máte na pana Bohuslava Hubálka nějakou vzpomínku, o kterou byste se chtěli podělit, prosím o její zaslání na e-mailovou adresu: bohuslav.hubalek@gmail.com

 
oznameni.PNG 

 

Vydavatel: Bohuslav HUBÁLEK
Českolipská 19, 190 00 PRAHA 9
telefon: 286 884 774
b.hubalek@seznam.cz

Průkazné kritiky i podněty 
k nápravě věcí společných;
od července 2000 až
do současnosti.


2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009,
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 a 2017.

ŽIVOTOPIS Bohuslava Hubálka     

 

S O U Č A S N O S T - H I S T O R I E   www.doklad-hubalek.cz

REJSTŘÍK   
POJEDNÁVANÝCH  OSOB,  INSTITUCÍ,  POJMŮ,
ABCČDEFGHCHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ
Jste TOPlistnávštěvníkem této stránky od 1.VII. 2000 

     
věnování : " Bohuslavu   Hubálkovi
 s přáním všeho nejlepšího;  Ronald
Reagan 
"    / 1990 /

 

SVOBODU PRAVDIVÉHO SLOVA, POCTIVÉ JEDNÁNÍ!
NUTNÉ  ANTIDEMAGOGICKÉ  UPOZORNĚNÍ: 
Zde zveřejněné údaje, pochvalné i kritické, se týkají pouze dotyčné instituce; nebo dotyčné osoby - ale už nikoliv jejích rodiny, ani jejích přátel.

 

REJSTŘÍK NÁPRAVY otevírá údaje rejstříku nápravy, počínaje červencem 2000.
Je to přehledný zdroj dodatečně opravených informací = v zájmu argumentační přesnosti.

OBSAH  roku  2017:  

HUBÁLEK*1933, oceněn jako zasloužilý protikomunistickým odbojář.

25.I.2017

 

  Plnil odbojová zadání; a nebyl zlomen ani zastrašováním vládnoucího
  komunistického totalitního režimu a neobával se  í nadále po svém  
  odsouzení v roce 1952 veřejně vyjadřovat své kritické názory na  
  komunistický režim,...

 

Oslavované globalizační kuplířství = bezreferendové rozbití ČSFR, před 24
roky.
Vlivem expanzionismu vlivových sil Německa i prodejností mnoha vlád-

01.I.2017 

 

noucích činitelů České a Slovenské Federativní Republiky. Proti vůli mnoha ČechoSlováků.

OBSAH  roku  2016:

POŽADAVEK = PRAVDIVĚ O ROZBITÍ ČESKOSLOVENSKA V ROCE 1992.

30.XI.2016 

 

Podnět generálním ředitelům Českého rozhlasu a České televize; před tristním výročím.

 

Otevřený dopis nejenom exprezidentu Václavu Klausovi

31.X.2016

Kolem 28. října opět mlžení o naší státnosti, a zámlky o jejím postupném  ztrácení.   

 

K 98. výročí vzniku kdysi svébytného Československa.  

16.X.2016

 

O  cíleném  rozbití  relativně  vzorového  státu = bez zákonitého referenda. V čí prospěch?

 

Konfederace politických vězňů ČR opět dostává dotaci 6 750 000 Kč.

02.X.2016

 

Jan Šinágl, alias drzé čelo, i chameleónství od zdi ke zdi.

17.IX.2016

 

Pod ochranou  "neviditelné ruky" v řadách justice ČR, a hlídacích psů demokracie, páchá
revizionistické nehoráznosti. V rozporu s dobrými mravy.Viz i praxi francouzské justice =
úplný rozsudek za šináglovinu,v doklad-hubalek.cz  26.X.2013. 
Zde vyhledatelný. 

 

MAŠÍNOVÉ, aneb »smysluplně« manipulovaná informovanost. 

10.VII.2016

 

Glorifikovaná halasením: Nikdo nám nediktuje o čem máme psát=

 

Mašínové = Radě ÚSTR k badatelské nedůslednosti a glorifikování.

26.VI.2016

 

Po obstrukcích v zpřístupňování Mašínovských spisů až ředitel Mgr. Hazdra 23.dubna 2016 poctivě odpověděl = odhalil zavádějící praxi, nastavenou od prvopočátku ÚSTR!  

 

Nápravný podnět, dnes doručený ministru zdravotnictví ČR;

24.VI.2016

 

na základě úvah při dlouhodobější hospitalizaci ve Fakultní nemocnici Motol.

 

Tolerovaný babylonismus porušuje jazykovou věcnost a přesnost ! 
Mezistátní - mezinárodní; antinacistický - antifašistický; atp. , atd.   

27.III.2016

 

Revizionismus J. Šinágla & spol. přežívá i vlivem státoprávní lhostejnosti činitelů ČR.  

15.III.2016

 

A tak ani jeho spolek nereaguje na nové Stanovy SL, na deklarované zřeknutí se územních a majetkových požadavků vůči České republice! Ale stejnou netečnost už přes rok vykazují příslušní správní činitelé ČR, i sdělovací prostředky, vlivové osoby . 

 

Stížnost ministerstvu vnitra proti nepoučitelnému revizionismu Jana Šinágla & spol.

07.III.2016

 

Tvrdošíjně ulpívají na požadavcích, které už před rokem zavrhl Sudetoněmecký Landsmanšaft! 

 

Ať kontrola ministerstva financí prověří opakovanou KPV ČR dotaci = 6,75 milionu Kč. 
Místo soudní žaloby, kvůli bagatelizovaní důvodných stížností, jsem dnes oslovil Kontrolní odbor MF ČR: 

09.II.2016

 

LEGIE   OPRAVDOVÍ   BRATŘI  =  vzniká potřebný film, a doufejme, že i vznikne .

28.I.2016

 

Hrozba propagandistické dvoj pohromy Mašínům, ale i jejich příznivcům, i odpůrcům.
Všechna dosavadní mlžení případu vyvolávají důvodná podezření = byli Mašínové adrenalinoví dobrodruzi, ale i souběžní agenti OBZ a StB? 

21.I.2016

OBSAH  roku  2015:

K nápravě protekční dotace 6 750 000 Kč/ 2016 pro KPVČR; můj podnět do MFČR;

31.XII.2015

 

aby tato záležitost nevyšuměla. Nejen mimo zájem od pověřených činitelů, ale i v uctivém mlčení investigativců .
Když podrazy jsou kryty aureolou svaté věci establišmentu
! De facto jen ve prospěch parazitů v čele KPV ČR.

 

Aby nám tu dobře bylo, ....

20.XII.2015

 

aby byly ctěny dobré mravy, jako východisko pro všecko žití. Proto posílám své přání, s úctou vnímající též
i prapůvodní motivaci lidského rodu, našich dávných předků; ještě daleko před kouzlem církevních svátků: 

 

6 750 000 Kč = ryze protekční dotace opět udělená  Konfederaci politických vězňů ČR! 

12.XII.2015

 

 Podle návrhu Ministerstva financí ČR byla Poslaneckou sněmovnou ČR 9.XII.2015 schválena státní dotace  pro KPV ČR, na celý rok 2016 = nejvíce pro společenskou organizaci tohoto druhu. A to bez ohledu na fakta.

 

Machiavelisticky při změně Cílů Sudetoněmeckého Landsmanšaftu!

16.XI.2015

 

Místo odkazu na právně závaznou Postupimskou dohodu 1945 se Zemský soud v Mnichově zabývá jen provozně-
správními hledisky při změně Cílů SL. A do ledna odsouvá rozřešení žaloby podané revizionisty v březnu 2015.

 

KPV ČR až do nynějška neoprávněně a každoročně pobírá 6 750 000 Kč
státní dotace! 
Rozhodnou letos poslanci jinak, podle přiloženého podnětu?

06.XI.2015

 

ČESKOSLOVENSKO, pocta 97.výročí, i jsoucí germanizační hrozby. 

28.X.2015

 

Nevím, kolik vlajek bylo dnes v Sídlišti Prosek. Já tu svou vyvěsil v českém pohraničí. 
V Krkonoších, 1349m nad mořem = Chalupa na Rozcestí. K fotografii připojuji odesla-
ný text svého stanoviska k podbízivým postojům vůči německému revizionismu.

 

Tugomírovská poslužnost šéfů ČSFR/ČR vůči protinárodním  tlakům!


Zejména k alibistickým postojům vlád Německa a Rakouska při tolerování
sudetoněmeckého revizionismu. Důkazem je i odpověď na moji výzvu:

19.X.2015

 

Geopolitické tendence = machiavelismus_nacismus_revizionismus_landsmannschaft

12.IX.2015

 

Výzva proti úhybným postojům vlád Německa a Rakouska,  i k zastírajícímu justičnímu dění ohledně Cílů Sudetoněmeckého Landsmanšaftu = "Práva na vlast"na území podle Mnichovské dohody 1938!  

 

18. VII. 1949 byl popraven i odbojář Bohuslav Hubálek, nar. 11.X.1903.

07.VIII.2015

 

Proti vládě KSČ působil s odvahou, s rozvahou, s vědomím odpovědnosti i možných
souvislostí. Důkazem je i výjimečné konání=prozíravé otázky k činiteli Velké Británie,
jako  starostlivá  zodpovědnost  vůči  lidem  i  státu;  nikým jiným  tehdy neuplatněná
! 

 

66. sjezd Sudetoněmeckého Landsmanšaftu zavrhl revizionistické imperativy hlásaného 

24.V.2015

 

"usmíření"= avšak podle protiprávně deklarovaných cílů SL; podle hitlerovských výdobytků z už dávno nulit-
ní Mnichovské dohody 1938 =
právo na vlast v ČR;  i odškodnění majetku, konfiskovaného vlivem války. 

 

Bundestag SRN = realistické přínosy v proslovech při 70. výročí 8. května 1945.

10.V.2015

 

Zmínily neměnnost poválečných hranic; náznakem i v současnu opouštěný revizionismus Sudetoněmeckého
Landsmanšaftu.  Nic podobného však zatím nenajdeme v projevech představitelů i činitelů České republiky!  

 

Ministerstvo obrany ČR mně 17. dubna 2015 udělilo Osvědčení o protikomunistickém odboji.

27.IV.2015

 

O osvědčení jsem zažádal až 12. prosince 2011, s prodlevou. Dnes jsem je dostal v doporučeném dopisu.                 

 

»Odkaz prezidenta ČSR dr. Edvarda Beneše «  ve webu Svědomí.cz postrádá nutné znaky
věrohodnosti. Což je prohřešek proti dobrým mravům, tedy i proti novinářské etice!   

14.III.2015

 

Potěšitelné:
Sudetendeutsche Zeitung zrušil revizionistické cíle stanov SL, bodů c), d);
ještě včera revi-
zionisticky publikovaných. Text není v rozporu s dobrými mravy, ani s mezistátním právem:

03.III.2015

 

Hitler;  Mnichovská dohoda 1938; SS Heydrich; Postupimská dohoda 1945; revizionismus.
S
udetoněmecký Landsmanšaft žádá hitlerovské výdobytky Mnichovské dohody: tzv. Právo
na vlast a související státosprávní náležitosti!  Tedy stav po 30. září 1938.  Navzdory stále
platné Postupimské dohodě!  A vlády mlčí!  I když Mnichovská dohoda je už dávno nulitní ! 

28.II.2015

 

  Neues Volksblatt uvádí, že  97,7% dotázaných členů SL trvá na agresivním revizionismu:
 
" Střet o zřeknutí se zpětného získání vlasti. Plánovaná změna stanov rozděluje sudetské Němce."

16.II.2015

 

 Čtvrté zasedání XV. Spolkového shromáždění SL/ Sudetoněmeckého Landsmanšaftu, má být od soboty
 
28. února do neděle 1. března 2015, v mnichovském Sudetoněmeckém domě; podle Tagungen na webu SL: 

 

Návrh Sudetoněmeckého Landsmanšaftu z 23. ledna 2015 =  agresivnější revizionismus,
stále ignorující Postupimskou dohodu 1945; konejšivě mírněný jak všehumanistickými vsuvkami
tak i SL licoměrností. Text je od 6. ledna 2015 zveřejněn na webu sudeten.de/cms/. Zde uvádím 
citaci, kterou se SL usvědčuje z dějinné i státoprávní nedůvodnosti nejen územních požadavků.
 
Znamenaly by mnichovanskou ztrátu našich hranic, i anulaci Postupimské dohody 1945! 

08.II.2015

 

Prezident Richard von WEIZSÄCKER  uznával 8. květen 1945 za Den osvobození Němců.
Německé velvyslanectví v ČR však o Dni osvobození mlží a odmítá sdělit kodifikační údaje!
Obdobnou negaci už zavedli němečtí představitelé B.Posselt i předchozí velvyslanec D.Lingemann:

02.II.2015

 

Státní rozpočet 2015, dotace spolkům = machiavelistické praktiky, tolerující ledabylost i možný
protekcionalismus při hospodaření se státními penězi = jak alibistickým ustanovením MFČR /viz
dále/, 
tak i dotací 6 750 000 Kč pro
KPVČR /viz dále/. Podivné je i zvýšení dotace pro ČSBS, na
8 000 000 Kč! Jako vděk za jen rétorické postoje k revizionismu Sudetoněmeckého Landsmanšaf-
tu? 
Za úhyby i před 70. výročím osvobození Československa, a Postupimské dohody 1945 ?

18.I.2015

OBSAH   roku  2014:

 »Pokoj lidem dobré vůle«, důvodně a vlídně. 
 
Bez farizejsky podbízivého pseudohumanismu mluvců, kteří pomíjejí osvědčené zkušenosti předků
 »
na hrubý pytel hrubá záplata«.  Proto i Ježíš Kristus dokázal důtkami vymrskat penězoměnce 
 z chrámu Hospodinova ! Což je naléhavou výzvou pro současno, i pro naši budoucnost.

24.XII.2014

 

1/ Radujme se, veselme se =  diplomatická nóta Norskému království pro návrat dvou nezletilých
                                               chlapců k matce, do České republiky.

2/ Neradujme se, neveselme se = avšak  rovnocenným způsobem ČR nechrání svou suverenitu
                                                    vůči protiprávnímu revizionismu Sudetoněmeckého Landsman-
                                                    šaftu! Tolerovaného Rakouskem a Německem
!
3/ Sudetoněmecký Landsmanšaft a jeho cíle/Ziele = printscreen z 19.XII.2014 ! ! !

23.XII.2014

 

1989 - 2014 = "Antikomunistická"  řečnění  jako podvod a kamufláž.

16.XI.2014

 

Uvádím fakta o tradičním pietním místě u Svatováclavského sousoší v Praze 1. 

 

KPV ČR škodí antikomunismu; i tím, že dlouhodobě zneužívá státní dotaci 6 750 000 Kč.

23.X.2014

 

Ve vlivové praxi, zřejmě i s vědomím ústavních činitelů  České republiky,

07.X.2014

 

trvale působí netečnost k tolerovaní protiprávního revizionismu v Německu a v Rakousku. Příkrým rozporem slov i skutků ohrožují naši státnost: při tom ale na obranu  suverenity ČR nedokážou prolít ani kapku inkoustu, nebo počítačového toneru. Natož pak obětovat své společenské postavení, svou kapku krve, svůj život.Viz následující:

 

8. květen 1945 je pro uvážlivé i prozřevší Němce Dnem osvobození / Tag der Befreiung

27.IX.2014

 

ale ve Spolkovém Německu není státním svátkem!  Navzdory dějinným skutečnostem, i deklaracím o fair play. Neboť " německá tragédie začíná v roce 1933, ne v roce 1945" = citát prezidenta W. Scheela; 6. května 1975:

 

Odbojové uskupení Praha-Žatec; 65 roků od justičních vražd na pěti odpůrcích režimu KSČ.
Položili své životy v protikomunistickém odboji za obnovu  svobodného Československa. 

18.VII.2014

 

Krutým způsobem,  mnohaminutovým zadušením provazem,  zemřeli  18. července 1949 v Pankrácké věznici   
odbojáři (abecedně):  Josef GONIC, Bohuslav HUBÁLEK, Miloslav JEBAVÝ, Karel SABELA, Vilém SOK.  

 

SLandsmanšaftové ZIELE nejsou dialogem, natož pak projevem upřímného usmíření. 

31.V.2014

 

Jsou latentní hrozbou naší státnosti; vlivem geopolitických záměrů  - ale i vlivem tugomírovských */  postojů
v samotné České republice. To dokazují průkazné skutečnosti, průběžně zveřejňované na tomto webu = i dnes:

 

Zítra do Evropského parlamentu volím č. 24 = Stranu svobodných občanů,

22.V.2014

 

tak jako ve všech předchozích volbách. Místo dalších slov připojuji alespoň dvě přesvědčivé upoutávky

 

 MZV ČR mlží a nebude konat proti veřejně deklarovanému revizionismu, tolerovanému
 vládami Německa a Rakouska = "právo na vlast, navrácení konfiskovaného majetku".

02.V.2014

 

 Dr. Bernd Posselt jménem Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/ SL hlásal  12. dubna 2014  
 
usmíření, usmíření, usmíření. Takticky nezmínil jinak veřejně hlásaný revizionismus SL;
 = návrat / náhradu  konfiskovaného majetku, i tzv. právo na vlast (Sudetendeutsche Zeitung). 
 
Pověření obhájci naší státnosti zase takticky mlčí, mlčí, mlčí, - a čekají, čekají, čekají ... € ?

26.IV.2014

 

Státnost naší vlasti je ohrožována netečnými, nebo poslužnými představiteli, i v médiích.   

02.IV.2014

 

Různé formy "neviditelného" a elitářsky popíraného machiavelismu se zákonitě projevují svými důsledky = stálá
soudržnost vlámské a frankofonní Belgie (se sídlem Evropské unie), oproti rozbití Jugoslávie, Československa! 
Nebo  snad "neexistující" lobby stojí mimo protizákonný revizionismus Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL?

 

Hrozba naší státnosti = SL revizionismus i kolaborantský syndrom "Emanuel Moravec".

31.III.2014

 

Podnět k předsedovi vlády ČR, Mgr. B. Sobotkovi = diplomatické nóty vládám Německa a Rakouska, proti je-
jích toleranci revizionismu Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL. Který i v těchto dnech veřejně hlásá tak zvané
Právo na vlast; na území sousedního státu!  Jakož i navrácení majetků konfiskovaných vlivem 2. světové války.

 

ČSBS, ČsOL, KPVČR, ale i jiná občanská sdružení; vysvětlí vlasteneckou nedůslednost?

16.III.2014

 

Nejen při 75.výročí nacistické okupace. Nebo podlehli rozrůstajícímu se syndromu "Emanuel Moravec"?

 

Nacistická okupace před 75 roky byla umožněna slabošským appeasementem velmocí; 
a završena ozbrojenou realizací historického Drang nach Osten;  viz  zde T.G. Masaryk 1918 /1.

15.III.2014

 

Naši statutární představitelé, ale i stálí a chalupářští  obyvatelé našeho pohraničí, a veřejnost, ti by měli
účinně odporovat tomu, že pod úřední záštitou vlád Německa a Rakouska, jsou  oficiálně  hlásány revizionistické 
nároky na domy,  pozemky, a další majetek Němců, zkonfiskovaný na území Československa = důsled-
kem 2. světové války  -  a příslušných mezistátních smluv.  Počínajíc Postupimskou dohodou 1945. 
 

 

Ohrožení státnosti = upomínka prezidentovi ČR k nevyřízenému podnětu z 27.V.2013. 

14.III.2014

 

Upomínku jsem předal Kanceláři prezidenta republiky/KPR ve středu 5. března 2014. Přílohami  jsou původní žádost; kopie webu sudeten.de (revizionistické požadavky, aktualizované 20.II.2014); zavádějící dopis KPR:

 

Oznámení k zatím tolerovaným, zjevným, a trestným lžím Marty Semelové/KSČM/ v ČT24.

18.II.2014

 

Nejen kvůli popraveným obětem režimu KSČ - a odbojářům proti němu. Rovněž kvůli průkazným genocidním
zločinům vůči společenským vrstvám "třídních nepřátel".  Neméně pak pro snížení státní životní úrovně o 2/3,
oproti demokraciím Západní Evropy.
Po válce jsme byli třetí v Evropě!  Hned za Švýcarskem a Švédskem ! 

 

Uvážliví Němci odmítají revizionismus Landsmanšaftů a Svazu vyhnanců/BdV. 

02.II.2014

 

Svědčí o tom komentář a diskuse celoněmeckých novin Die ZEIT z 3.- 4. prosince 2013. V ověřeném překladu.
Úvodem cíle Sudetoněmeckého Landsmanšaftu/SL, i názory Němců proti jeho zřejmému revizionismu.

 

Pane Hubálku, tady si nikdo nebude pálit prsty o Konfederaci politických vězňů, 

19.I.2014

 

kvůli  několika milionům korun. To mi před několika roky řekl  poslanec, v kuloáru sněmovny. Rovněž při
návrhu i schvalování státního rozpočtu
na rok 2014 si nikdo nepálil prsty o dekorativní i pochybnou KPVČR.

 

Jednat k jádru věci,  místo dekorativního řečnění = tedy užitná pravdivost,  v rámci fair play!

 15.I.2014

 Dodržování mravních povinností je určující podmínkou k zachování civilizace; aby vůbec mohla být uplatňována 
 skutečná lidská práva. To je základ mé odezvy na neobjektivní osočení od pánů Vladimíra Rogla a Ondřeje Neffa.

OBSAH   roku  2013:

LIBUŠE HRABOVÁ:              STOPY  ZAPOMENUTÉHO  LIDU
                                        Obraz dějin Polabských Slovanů v historiografii    

18.XII.2013

 Kniha působivě shrnuje dokumenty o Polabských i Pobaltských Slovanech. Přibližuje jejich život, porobu
 a odnárodnění. Zapůsobí mírumilovné a přínosné misijní cesty bamberského biskupa Oty ke Slovanům, ve 12.
 století. Oproti Tugomírovi, knížeti Stodoranů/ Havolanů, který zradil a zaprodal vlastní kmen do područí Géra, 
 královského správce Braniborska. Také další děje upoutají pozornost. I díky dokumentaci jsou věrohodné. 

 

  Zloděj leckdy křičí  » Chyťte zloděje « !    

17.XI.2013

 

 KSČM bez náležité oponentury těch, kteří by lhaní a zavádějící mlžení neměli "polykat i s navijákem".
 
Připojenou kopií e-mailu reaguji na dnešní rozhovor Mgr. Marty Semelové pro web Parlamentní listy:

 

Ústavní soud Maďarské republiky odsoudil veřejné zpochybňování zločinů komunismu.

27.X.2013

 

Rozsudek byl vyhlášen 17. června 2013,  nad Bélou Biszku (ministr vnitra v roce 1956), za veřejné  zpochyb-
ňování komunistických zločinů při lidovém povstání proti komunistickému režimu.  Zde uvádím
A/ Překlad roz-
sudku maďarského Ústavního soudu.
B/ Usnesení Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 2; které bagate-
lizuje a odkládá trestní oznámení podle § 405 tr. zákona o  zpochybňování  zločinů komunismu.  Ke zpochybnění
došlo hned v názvu komentáře Martina Hekrdly  »
Popírám zločiny komunismu«;  PRÁVO, 16.XII.2010.

 

Odvolací soud v Paříži  řádně potrestal zpochybňování zločinů nacismu,

26.X.2013

 

v plné shodě s totožnými judikáty Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku.  Byl vyhlášen už
16. února 2012, 
nad Jean Maria Le Penem & spol., za veřejné zpochybňování nacistických zločinů ve Francii,
během 2. světové války. Je to ve zřetelném protikladu k blahovolnému přístupu justice České republiky/ČR vůči
obdobné mediální nehoráznosti Jana Šinágla, příznivce Sudetoněmeckých Landsmanšaftů. V zájmu průkaznosti  připojuji:  
A/ Překlad francouzského rozsudku; s logicky formulovanými stanovisky. B/ Rozsudek Krajského
soudu v Praze, který sice uznává páně Šináglovo zpochybňování zločinů nacismu, ale uhýbá od potrestání
!

 

 

                                                                                                20.X.2013
  Volby 2013 do PSP ČR;
                                                   
 
u vádím  dvě  rovnocenné  prvořadosti,   pro  které  budu  volit
  
Stranu  svobodných  občanů:
 
A/ Průběžně potvrzená nezkompromitovanost jejích kandidátů.
 
B/ Program ve prospěch státnosti ČR, dobrých mravů, rozvoje.

 

Volby 2013 do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

13.X.2013

 

V  čele  tří  kandidátních listin jsou příznivci Sudetoněmeckých Landsmanšaftů/SL:
 
Mgr. HERMANN Daniel/ KDU-ČSL, Mgr. LIŠKA Ondřej/ SZ,  doc. MUDr. SVOBODA Bohuslav/ ODS. Ani
 jeden z nich veřejně a vlastenecky  neodmítá revizionismus SL/ Sudetoněmeckých Landsmanšaftů. Ať při účasti 
 na jejich vrcholném sjezdu, nebo po sjezdové pochvale.  Rovněž při
protičeskoslovenské agitaci,  jednostranně
 pranýřující zlo v závěru II. světové války. 

 

VOLBY 2013, říjen = doplňky k životopisům některých kandidátů KSČM v Praze.

10.X.2013

 

Chcete věřit agitacím Komunistické strany Čech a Moravy? Pak si uvědomte aspoň několik varovných skutečností.
 Nejen z nedávné minulosti,  ale i ze současna;  třeba o údajné bezúhonnosti a čestnosti nynějších komunistů.   

 

  SVOBODU  PRAVDIVÉHO  SLOVA!

01.X.2013

 

Každému, co jeho jest;  bez módního a okázalého  pseudohumanismu = pravdu i o mrtvých = průkazně!
 
Hlavně  však  o  těch žijících,  kteří způsobují  soudobá dění. V tomto duchu dnes plním své předsevzetí.
 
Zveřejňuji  Rejstřík osob, institucí, pojmů. Doplňuje a časově přesahuje rejstřík dosavadní,  2000- 2008.
 
Téměř 8000 digitálních odkazů otevírá svůj související text, od července 2000 až do současna.        B.H. 

 

Různorodé  poznatky  sběrače  odpadků  na hřebeni  Krkonoš.

12.X.2013

 

Nebo-li také "Dobrý den, Den dobry, Guten Tag". Což dále upřesňuji obrazem i slovem:

 

                                                                                                                            29.VIII.2013
 Lidem  dobré  vůle  posílám  rázovité krkonošské přání  Buď žiu - 
 mezi  dobrými lidmi! 
 
Při srpnovém putování v Krkonoších se mi opět potvrdilo, že dobrých
 lidí je u nás dost.  Ale ne vždy na  potřebných místech. Což vyznělo i
 z náhodných rozhovorů během 8 a1/2 hodinové procházky z Chalupy
 na Rozcestí k vrcholu Sněžky, a zpět  = 19 km chůze ve velezdravém
 vzduchu. S výhledem na hory, na údolí, ale i s dobrými pocity v 1602
 metrech nadmořské výšky:   

 

Amorální skutky čelných představitelů KPV ČR diskreditují nejen je samotné,

04.VIII.2013

 

ale vrhají stín na odpůrce   režimu Komunistické strany Československa. Šokující je trvající cenzorská selekce tragické dějinné skutečnosti protikomunistického odbojového uskupení Praha-Žatec: 

 

Otevřená žádost  prezidentu České republiky,  Ing.  Miloši  Zemanovi,

28.V.2013

 

o vyvolání poslanecké i senátorské  iniciativy ohledně  protiprávního revizionismu  Sudetoněmeckých Landsmanšaftů, který je oficiálně tolerovaný a  podporovaný vládami Německa a Rakouska. V rozporu s mezistátními smlouvami, počínajíc Postupimskou   dohodou 1945.    

 

Elitářská arogance, profesní ledabylost, protinárodní  poslužnost,

11.V.2013

 

 České televize/ČT, i Rady ČT, byly důvodem proč jsem 9. května poslal stížnost Výboru pro vědu, vzdělání, 
 kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky/ PSP ČR. Neboť Rada ČT 
 přes 1/4 roku ignoruje stručné a zásadní otázky, odeslané 4. února 2013.  

 

Politikářsky  přizpůsobivý  primátor  Prahy  doc. MUDr. Bohuslav  Svoboda, CSc.:

06.V.2013

 

 1/ Jako nekritický spolupachatel a ochránce únorových výstav "Umění zabíjet "; které byly klamavou 
      propagandou ve prospěch cílů Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.

  2/ Jako okázalý kladeč pietního věnce k pamětní desce na ústřední budově Českého rozhlasu, 5. května 2013.
      Totéž v síni pražské Staroměstské radnice. Obojí Na paměť Květnového povstání 1945.
(!).

 

» Clara  pacta,  boni  amici ! / Jasná  ustanovení,  dobří  přátelé ! « 

03.V.2013

 

To však nesplňuje umístění vlajkového symbolu Evropské unie, nejenom v sídle prezidenta České republiky. 
 Ani u nás totiž nemáme určující zákon o vlajce EU, ale řídíme se  » zvykovými pravidly «  = libovůlí
! Jak je 
 zřejmé ze stanoviska odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra ČR. 

 

Vedení KPV ČR  = nekompetentnost i zlovolná nenávist, setrvávající až za hrob .....  .

19.IV.2013

 

 Kritizovaná fakta, byť jen v dílčím výběru, nejsou mojí vinou, ale jsou důsledkem neúnosných prohřešků konkrét-
 ních osob ve společenských funkcích. O to víc je potřebná jejich  náprava. 

 

Dotaz  ke Kanceláři prezidenta republiky/KPR ohledně zákonnosti trvalého  vyvěšení cizích vlajek;  tedy i vlajky Evropské unie/EU na pražském Hradě.

16.IV.2013

 

 Tři jednořádkové otázky vyvolaly odpovědi sice bezprostřední, ale neuspokojivé. Vlivem mých výhrad KPR otázky
 odeslala k rozhodnutí v ministerstvu vnitra. 

 Na Hradě asi nikdo nezná platnou právní oporu vlajkového gesta. Proč? To pana prezidenta Miloše Zemana a jeho
 poradce už předem nezajímala zákonnost dosti neobvyklé submisivity?

 

   
Vlivem úřední arogance stále chátrá
tradiční pietní místo, v centru Prahy.

                                                                                                          13.IV.2013
  
Trestní  oznámení  na  starostu  Prahy 1 
   pro arogantní  přístup,  pro ignorování zákonných 
   ustanovení.

      Po marném  úsilí, obdobně jako u "pravicových"
      předchůdců  Ing. Oldřicha Lomeckého, až  nyní
      jsem podal  trestní oznámení.  Po dlouhodobém
      ignorování mých  e-mailů, průkazně doručených.
      Odmítám čekat další roky, než nastoupí  skutky
   
    místo dekorativních slov o  "h l u b o k é"  úctě
      k mravním hodnotám, k hrdinstvím, k utrpením.     

 

Dopis  a  výzva  RNDr. Petru Nečasoví,  předsedovi  vlády  České  republiky.

04.IV.2013

 

Vzhledem k blížícímu se  68. výročí  konce  II. světové války znovu žádám premiéra ČR, aby v zájmu dějinných odkazů a  státnosti,  vyzval  vlády  Německa a Rakouska o  právní zásah proti  revizionismu Svazu vyhnanců/ BdV, a přidružených Sudetoněmeckých Landsmanšaftů/ SL. Neboť jsou v příkrém
rozporu s množstvím mezistátních smluv, počínajíc Postupimskou dohodou 1945: 

 

Bohuslav Hubálek není Slavomil Hubálek. Ani fyzicky, ani ideově.

14.III.2013

 

Dokument o tom, jak  Jan Šinágl demagogicky bez ostychu a průběžně chrlí záplavy slov s věcnými 
  ( i častými ) pravopisnými hrubkami.  

 

Za dva měsíce se budou hluboce sklánět ...

05.III.2013

 

Doplňující fakta k letošní únorové cestě premiéra ČR  do Bavorska.
  O podbízení se Bavorsku i postupně uskutečňovaným cílům Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.

 

Ani při 65. výročí 25.února 1948

03.III.2013

 

nebyl důrazně vyvrácen komunisty oblíbený budovatelský  mýtus: 
  KSČM = předseda GREBENÍČEK= přiznání: režim KSČ= budovatelská lež .... = opakuji stále aktuální text z18.II.2004:
  Mimoděk,  ale  pravdivě,  předseda KSČM  přiznal v  ČT1  40roční  zaostávání  Československa a  České republiky
  vůči Rakousku,  po tzv. Vítězném únoru 1948. Média to nezdůrazňují. Proč?

 

Bavorský  potlesk  pro  premiéra  Nečase

23.II.2013

 

   místo  právních  záruk  pro  celou  ČR.
  
Funkčně nepřiměřená návštěva  státního  představitele České republiky ve spolkové  zemi  Bavorsko
   je  uskutečňováním  postupných  cílů  Sudetoněmeckých Landsmanšaftů/SL  =  revizionismu,  který
   popírá i mezistátně platné smlouvy.  Což machiavelisticky ignorují vládní činitelé Spolkové republiky
   Německo, i Rakouské republiky. Hlavně však bavorští ochránci SL, hostitelé premiéra Petra Nečase.
   Premiér  Nečas  tam  promarnil  příležitost  řešit  klíčový  problém  přímo,  » z očí do očí «  !

 

Dopis primátorovi hlavního města Prahy

09.II.2013

 

  ARTWALL =   jednostranná   a   kolaborantsky  poslužná  dvojvýstava  "Umění  zabíjet ";
 
vědomě desorientuje nepamětnické generace ČR = plní cíle Sudetoněmeckých Landsmanšaftů.

 

Česká televize  průběžně  porušuje  profesionalitu,  i  svůj  Etický kodex.

05.II.2013

 

  To je obsahem včerejšího otevřeného dopisu Radě ČT; o poslužném komolení vlasteneckého odkazu
  z doby Mnichovské dohody 1938, o selekci filmu
Uloupená hranice při loňském výročí Mnichovské
  dohody 1938;  o mlčení ke  shovívavosti a osobní podpoře Sudetoněmeckým Landsmanšaftům = od
  vládních činitelů Německa i  Rakouska. Například od německé spolkové kancléřky Angely Merkelové, 
  v září 2012, při
Tag derHeimat = Den vlasti.ČT rovněž "taktně" nezmiňuje 1 300 000 registrovaných
  členů Svazu vyhnanců;
s důrazně deklarovanými nároky na území i majetek České republiky!     

 

Francie příkladně  trestá  popírání nacistických zločinů.

03.II.2013

 

Za mediální popření nacistických zločinů trest 3 měsíce vězení podmíněné, pokuta 10.000 eur.
 
Dokazuje  to vyžádané potvrzení z ČTK, k  právoplatnosti  rozsudku z 16. února 2012, proti Jean-Maria Le Penovi;

 

Bernd Posselt exkluzivně: Češi,  nebojte se  už pochybných strašidel

29.I.2013

 

        ... Mezi sudetskými Němci jsem ale známý tím,  že zastávám  názor,  že  majetkové  otázky  
           se mají vynechat,
že teď  nejsou na pořadu dne.  ...   
       Zdroj  http://www.denikinsider.cz/bernd-posselt-exkluzivne-cesi-nebojte-se-uz-pochybnych-strasidel/?eid=453   (Deník Insider 26.I.2013) 

 

K první přímé volbě prezidenta České republiky

27.I.2013

 

  Karel  Schwarzenberg,  Bund der Vertriebenen/ BdV,  Sudetoněmecké  Landsmanšafty/ SL.
  Poslužná média;  i poslužné osoby veřejného zájmu =  leckdy jen  mediálně  prefabrikované. 
  Průkazná fakta pro 2 241 171 voličů, kteří volili v dobré vůli, ale  pod vlivem mediální manipulace. 

 

Voličům  Karla  Schwarzenberga

20.I.2013

 

Deklarované cíle Sudetoněmeckého Landsmanšaftu jsou agresivní a protiprávní:
                                
Kdopak z voličů a z novinářů je zná?  

 

Trvale  tolerovaná  hrozba  naší  státnosti

06.I.2013

 

        Charta  německých vyhnanců  z  vlasti,  platná  od  5. srpna  1950
          ... Daher fühlen wir uns berufen zu verlangen, daß das Recht auf die Heimat ... 
                                 ...  anerkannt  und  verwirklicht  wird. ...
  ...  Proto se cítíme být povoláni žádat,  aby  právo  na  vlast ... bylo uznáno  a  uskutečněno. ... :

 

Vládní netečnost a trvalý revizionismus Sudetoněmeckých Landsmanšaftů

06.I.2013

 

  se opět projevuje ve zcela neuspokojivé odpovědi z Kabinetu  předsedy vlády. Navíc až po několika
   mých opakovaných urgencích, které byly vždy s patřičnými časovými odstupy:

 

"NEZÁVISLÁ"  AGENTURA   ÚČELOVĚ   ZAMLŽUJE   ŽIVOTOPIS,  AČKOLIV: 

01.I.2013

 

     Prezidentský kandidát Jan Fischer nedokázal uhlídat miliony na ČSÚ      

OBSAH   roku  2012:

                                                                                      22.XII.2012
   
Lidem dobré vůle,
 

      
přeji  přemnoho  hezkých   dní   -   o  vánocích,   v  novém  roku,  a  vůbec.  
  
                                                       Bohuslav Hubálek,   www.doklad-hubalek.cz .

 

Protiprávní revizionismus Sudetoněmeckých landsmanšaftů,

6.XII.2012

 

    soustavně tolerovaný a mnohdy veřejně podporovaný v  Rakouské republice a ve
    Spolkové republice Německo, je  průkaznou  hrozbou  naší státnosti. Po delším,
    ale  nevyslyšeném  argumentování  jsem  včera  písemně  požádal  RNDr.  Petra
    Nečase,  předsedu vlády  České republiky, aby  inicioval  diplomatické  nóty
 
   oběma sousedním státům, k nápravě tohoto = i mezistátně protiprávního stavu:

 

Řádné převedení

2.XII.2012

 

          Nová  kniha  irského  historika,  nejen  o  poválečném  transferu  Němců,  vyšla  zatím  jen  v angličtině a v němčině.
               

         České recenze ji právem hodnotí jako záslužnou a objektivní. A to se projevuje i v detailu, například v lakonické charakteristice disidenta  Jána Mlynárika,  příznivce  Sudetoněmeckých landsmanšaftů:

 

President T.G. Masaryk v prosinci 1918 o vyhrané válce, o světové politice, o naší suverenitě,

18.XI.2012

 

                                    o souvisejícím postavení Němců v Československu:    
         
" ... My jsme vytvořili náš stát; tím se určuje státoprávní postavení našich Němců,   
                          kteří  původně  do  země  přišli  jako  emigranti  a  kolonisté.  ... ".

 

Varování  před  škůdci  České republiky

16.XI.2012

 

Proč  prezident a  kvalifikovaní  ústavní činitelé  České republiky  nedůsledně a trvale  tolerují  zpochybnění
  naší  státnosti? Zpochybnění letos už  vrcholně podpořené výroky  prezidentů dvou sousedních států!

 

      „ … nést hrdě  vlastní  víru svou i v neštěstí,  jež drtí.
      Nezhyneš  cizí  proradou. Jen  vlastní  vede  k  smrti.“

                                       Eduard BAAS Rozhlásky  22. října 1938

     Ze všech kleteb otročiny, jíž nás stihl Bůh, nejtrapnější, 
  
  nejhroznější  otrocký  je  duch!     Svatopluk Čech  Písně otroka

       
Seehofer fordert Entschädigung 
         deutscher  Zwangsarbeiter 

http://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.vertriebene-seehofer-fordert-entschaedigung
-deutscher-zwangsarbeiter.26a0153f-25a4-4250-aa9d-e6a79f08c63b.htmleiter
dpa 27.05.2012

    Náhradu 200 milionů euro, za práci válečných zajatců v internačních tá-
     borech  Polska, Ruska,  Československa  a  Rumunska, na sjezdu  SL
     žádala p. Erika Steinbach, poslankyně německého Spolkového sněmu.

    Od 63. sjezdu SL v Norimberku uplynulo téměř půl roku = bez patřičné
    odezvy v České republice, ačkoli tam byli publicisté Petr UHL  (PRÁVO),
    Daniel HERMAN (ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů), a další.
      
NENÍ  ZAZNAMENÁNA  JAKÁKOLI  JEJICH  OPONENTURA!

 

Dotazy  k  předsedovi vlády ČR   o  zabezpečení  naší svrchovanosti;

31.X.2012

 

       jsou vyvolány dosavadní netečností vlád České republiky, zejména však vlád Spolkové republiky Německo a Rakouské
        republiky,  k  revizionistickým  ideologiím  i  stanovám  Sudetoněmeckých landsmanšaftů /SL/. Tím spíš,  že počínání SL
        příkře odporuje platným mezistátním smlouvám = Postupimské dohodě 1945, a Pařížské mírové smlouvě 1947. Avšak 
        současně je třeba  myslet na  vždy  nepředvídatelné;  ale  nyní i pro nás  závazné verdikty  vrcholného  Soudního dvora
        EU  v  Lucemburku.  Zatím  ho  SL opatrnicky  a  takticky  neoslovily;  ale  co  když? -  a co  potom?   Pozdě ? 
                                
Pozdě,  jako  s  dovětkem  k  Protokolu č. 30  Lisabonské smlouvy? 

 


 

Symbol naší
státnosti

                                                                                                        28.X.2012          
   
Ctít, bránit -  a rozvíjet naši vlast!
       
Dnešní výročí vzniku  svrchovaného  Československa v roce 1918  je  připomenutím
          nesporných dějinných skutečností = o tom, že i naši předkové, ve své většině, tvořili
          příkladné hodnoty v různých oblastech lidské činnosti. Ku obecnému prospěchu, pro
          lepší žití, i mimo naši vlast. Firma  Baťa obouvala svět, Wichterleho kontaktní čočky
          usnadňují jeho vidění, ...   

 

Vnímat;  ale  i  bránit  zlovolným  tlakům  revanšistů  a  jejich  spolučinitelů!

21.X.2012

 

              Skutečnosti › › ›   historie,  imigrace,  landsmanšafty,  revizionismus, vlády, laxnost: 

 

Za  netečnosti  sdělovadel  České  republiky

14.X.2012

 

proběhly oslavy = Der Tag der Heimat = Berlin  9.IX.2012; tedy Den vlasti. Ale které? Vždyť mezi oficiálně
 uznávané nenáboženské oslavy Německa  patří toliko 1. leden / Nový rok,  1. květen / Svátek práce,  a  3. říjen / Den
 sjednocení
.  Tudíž  jako  velmi  neblahá  se jeví účast  kancléřky  Merkelové  při  setkání  svazu vyhnancůneboť:

 

Netelefonní  StB  odposlechy, v rozmezí roků 1949-1969.

30.IX.2012

 

   Mezi jiným popisují, jak arcibiskup Josef Beran přelstil kameramana StB, který ho filmoval oknem, z vysokého žebříku,
  drženého  dalšími " orgány ".  Dochované dokumenty však v důsledku poskytují mnohem »  osudovější záznamy  «  ;
  třeba je to v roce 1952 popravený Ludvík Frejka /KSČ/, atd. :  

 

Tvrdý ALKOHOL = prohibice = rozumná zákonná zpřísnění !

15.IX.2012

 

    Dvě opravné připomínky, dnes odeslané ministru zdravotnictví, a  na vědomí  také předsedovi vlády:

 

TISKOVÉ  PROHLÁŠENÍ 

31.VII.2012

 

          k nepravdivým informacím o Bohuslavu Hubálkovi;  při trestním stíhání Jana Šinágla,
          
důvodně podezřelého z  popírání a  zpochybňování  zločinů nacismu =  podle §405 tr.z.

 

Vyhlazení  Lidic -  Sudetští  Němci,  tehdy  a  dnes;

07.V.2012

 

                =  zástupné  skutky  místo  těch  plnohodnotných  = .
       
Web  iDnes  napsal 5. května 2012 o peněžním daru 7000 Kč od pražské Sudetoněmecké kanceláře/SKS,
        pro zvukovou aparaturu do Lidic.  Lidičtí toto gesto odmítli,  se svým zdůvodněním.  Proti tomu  se ohradili 
        zejména pánové Peter Barton (ředitel SKS) a profesor Tomáš Halík (Česká křesťanská akademie). Avšak
        způsobem  obvyklým  při projednávání  většiny soudobých problémů; s neúplnostmi  i  mlženími,  místo plně
        poctivého přístupu, s respektováním dávných i nejnovějších skutečnosti. O nich jsem napsal  4. dubna 2012 
        Dr.  Bernd Posseltovi,  vrcholnému představiteli  Sudetendeutschen Volksgruppe. Zveřejnil jsem o 14 dní
        později,  zatím  bez  příslušné odpovědi:
                              
2012/duben/18_dopis_dr_posseltovi.htm
       Podněty v mailu obsažené považuji za potřebné východisko
k úplné nápravě vztahů  Sudetských Němců
       k České republice.

 

Otevřený  dopis  Dr. Bernd  Posseltovi

18.IV.2012

 

   V  zájmu   opravdu  korektních   vztahů   je  odstranění   nepatřičných
  požadavků ve  stanovách  organizací  Sudetendeutschen Volksgruppe:  

 

Zřekněte se   všech   násilnických  ustanovení;

31.III.2012

 

              zejména  ze závěru  Marx-Engelsova  Manifestu Komunistické strany.
                      Veřejný  podnět  členům,   i VIII. sjezdu,  Komunistické strany Čech a Moravy / KSČM,  odeslaný 28. března 2012: 

 

KRIMINÁLNÍ  činy  bratří  Mašínů  v  roce  1946

14.III.2012

 

     N E O M L U V A  PhDr. Petru Blažkovi, Ph.D.;  historikovi Ústavu pro studium totalitních režimů.

 

Dlouhodobá  blokáda spisů o  sporné  činnosti  bratrů Mašínů

07.III.2012

 

vyvolala mou stížnost Senátu Parlamentu ČR, na Mgr. D. Hermana, ředitele ÚSTR, 
Ústavu pro studium totalitních režimů, a na ty jeho spoluzaměstnance, kteří spolu s ním blokují přístup k závažným dokumentům o svérázném 
odboji bratří Mašínů -  ještě v netotalitním Československu -  tedy během roku 1946!  
Dotyční ÚSTR historici rovněž ignorují  opakované žádosti o závěrečná vyhodnocení toho, co způsobilo, že Státní bezpečnost/ StB, 
ani Kriminální policie, nedokázaly po řadu roků využít  množinu  elementárních důkazů = otisky prstů, atp.  Někdo  bratry chránil?  
                                              
Podrobněji  v navazujících dopisech:
1/ Stížnost;   1a/ Dokumentační příloha;   2/ Senát PČR postupuje stížnost k vyřízení;  3/ Doplňující sdělení.

 

OPRAVA  ZPRÁVY  z  10.II.2012  =  o  Google.cz .  
 

12.II.2012

 

Opravuji a všeobecně se omlouvám za zveřejnění toho, že vyhledávač Google.cz 
          vydal příkaz   Blokovat všechny výsledky z webu  www.doklad-hubalek.cz .
 
Příčinou  mé  desinformace  byla  nemožnost   e-mailově  =  průkazně =  projednat důvod tohoto
  příkazu.   Což  jsem  osvětlil  v  závěrečných  bodech  své  zprávy  z  10. února  2012.

  Díky dnešnímu e-mailovému upozornění IT odborníka vydávám opravu a omluvu; neboť výzva o blokování 
  má  až  po svém  rozkliknutí  sloužit  jako blokace  spamových  webstránek:
                       
» Mea  culpa -  chybovat  je  lidské,  účinně  napravovat  je  nutné  !  «  
 V Praze, neděle 12. února 2012, 19:40 hodin.  Děkuji za pochopení.           
Bohuslav Hubálek *1933
                                                                                                    
vydavatel a správce www.doklad-hubalek.cz    

 

Internetový  vyhledávač   Google.cz    vydává   pokyn

10.II.2012

 

      BLOKOVAT   VŠECHNY  VÝSLEDKY   Z    WEBU
                                          www.doklad-hubalek.cz ,    
                  v následující printscreenové kopii  blokačního příkazu, pořízené 10. února 2012:

 

DOKUMENT  a  dovětek  k  adrenalinové  eskapádě  bratří  Mašínů  v  roce  1946.

28.I.2012

 

  Jejich  vloupání  do muzea, v říjnu 1946,  téměř  rok  a půl  před  nastolením režimu KSČ,  nelze hodnotit 
   jako  projev odboje proti tehdejšímu  netotalitnímu režimu  -  natož pak  jako  odboj  protikomunistický!
 
 
To je fakt, nekriticky pomíjený mašínovským fanklubem, i specifickými mašínology.

 OBSAH   roku  2011:

Zákon  č. 480/ 1991 Sb.  o  době  nesvobody

13.XI.2011

 

   jak vznikal,  jak  byl  blokován,  a nakonec  uspěl 13. listopadu 1991, ve  FS ČSFR.
 
     Uvádím několik autorských vzpomínek na  úsilí o přijetí zákona,  který se stal včasným východiskem
  pro zákonné vyrovnání s režimem KSČ/ Komunistické strany Československa /. Operativně byl užíván 
  v restitučních sporech,  jako zákonný argument.  Jinak tomu je v  následné legislativní tvorbě, zástupně
  cílené na dílčí témata -  místo komplexního uzákonění  trestného činu genocidia při tak zvaném třídním
  boji,  proti celým společenským  vrstvám  vlastního národa (  dělníci= zejména měnová reforma 1953,
  političtí odpůrci,  rolníci,  studenti,  živnostníci, .... ).  
      Avšak navzdory průkazným událostem  z  období roků 1948 -1989,  i daností zákona č. 480/1991 Sb.,
  stále nedochází k důvodné trestně-právní  kodifikaci komunistického genocidia,  a k jeho  nepromlčení.
  I proto uvádím faktografické poznatky k  jedné epizodě  z historie FS ČSFR,  Federálního shromáždění
  České  a  Slovenské  Federativní Republiky;  1990 - 1992:

 

Bratři MAŠÍNOVÉkriminalisticky nedořešený zboj  1946 - 1953,

1.XI.2011

 

stále  účelově  mlžený .  Zboj  nejen proto,  že probíhal  vždy adrenalinově,  počínaje
   rokem 1946 (!),  aniž  by se bratři někdy deklarovali jako protikomunističtí partyzáni!

   To až po úspěšném probojování do Západního Berlína  -  ještě s  Milanem Paumerem.  Ostatní skončili na
   komunistickém  popravišti, nebo v komunistických věznicích.  I toto mi včera v Poděbradech zdůrazňovali
   tamní pamětníci. Vzhledem ke stále neřešeným záhadám,  a  nepřiměřeným oficiálním  postojům,vyvstávají
   tyto  zásadní  okolnosti :

 

PODNĚT   VE   VEŘEJNÉ   ZÁLEŽITOSTI 

21.X.2011

 

  ÚSTAVU  PRO  STUDIUM  TOTALITNÍCH  REŽIMŮ 
  
Věc:     Činnost  bratří  Mašínů  od  ledna 1946  -  do  září 1953  

  ...  Rozhodujícím  je a bude  průkazné vyjasnění  zde kritizovaných  nepravd,  zámlk,  a  mlžení. 
       Ty už samy o sobě  byly po více než  dvě desítiletí  tolerované  odtažitou  nevstřícností  obou 
       bratří.  Proto  navozují srovnání s případem  " věrohodného "  a  vytrvale  " zatloukajícího" 
       Karla  Sabiny,  JUDr.  Vlastislava  Chalupy - majora Krále,  a  podobných. .... 

 

PROTIÚSTAVNOST  KOMUNISTICKÝCH  USKUPENÍ 

25.IX.2011

 

   PODSTATA    KOMUNISTICKÉ    IDEOLOGIE,
      
ZATÍM   UKRÝVANÁ  POD    ZAVÁDĚJÍCÍM    MLŽENÍM;
   
taktizováním  komunistických uskupení,  tolerovaným polozásadovostí těch, kteří by mohli 
   jednat prozíravě,  kdyby byli poučitelní historií naší,  i historií  světovou.  Neboť i současné

   
právní   možnosti    jsou  dostačující  pro  ochranu  dobrých  jistot.   V  následujícím  textu
   shrnuji  to  stěžejní  ke  zmíněné  problematice,  s  průkaznou  dokumentací:

 

                                                                                                   25.VII.2011
 
Před týdnem uplynulo 62 roků  od pondělí 18. července 1949,
  kdy byli  popraveni odbojáři z  protikomunistického  uskupení  Praha-Žatec: 
 
Josef  GONIC,  Bohuslav  HUBÁLEK,  Miloslav  JEBAVÝ,  Karel  SABELA, Vilém  SOK.
 
Strohé,  ledabylé,   i   chybějící   informace   v   českých  sdělovadlech,  jakož 
  i  věrolomné  jednání  předsedkyně   Naděždy  Kavalírové  &  spol.
  z  vedení 
  KPVČR  /  Konfederace  politických  vězňů ČR  /  jsou  průběžně  tolerovány 

  
ostatními  tzv. hlídacími  psy  demokracie  / netotality.  Stejně  jako politickými 
  činiteli   a   návazně   také  představiteli  všech  stupňů  veřejné  správy.   Buď 
  " státotvorně "  zaslepenými  -   nebo  nostalgicky  a  poťouchle  využívajícími
  výsad,   které  v  době    "   zlatého  režimu  KSČ  "     byly   nemyslitelné.  
  Takové  počínání  by tehdy  končilo  vězněním,  nebo i  hůře: 
          
                                                                                                                            

 

Jan ŠINÁGL  trvale   rozhoupává  zrady  zvon

12.VII.2011

 

Opět  zavádějící a  urážlivý je i  závěr  demagogie na jeho webu,  hanobícím zejména  lidi  
v  pohraničí  České republiky:

   .... neubráníte  se  pocitu,   že  by  vypadalo  zcela  jinak,  kdyby  naší   zemi   po  staletích  poctivé práce 
   a   budování  nemuselo  opustit  během  pár hodin  3 a ½  milionů  českých Němců.  Na jejich místa přišla 
   lůza,  zloději  a  lapkové,   kteří zanechali  „hodnoty“ jim  vlastní.  Podepsaly  se jak  na duších lidí,  tak 
   i na   kdysi   krásných  městech a  nádherné  krajině…                                                 Jan Šinágl, 11.7.2001

 

   RECENZE                                                                                                                                           4.VII.2011 
        
O  KNIZE  PhDr. IVO  PEJČOCHA,  VYDANÉ V  KVĚTNU 2011:   
               »  Protikomunistické puče  « 
      Jako  pamětník  obecné  atmosféry,  i samotného  XI. Všesokolského  sletu  1948,
      ale  také  jako syn  popraveného  protikomunistického  odbojáře,  vznáším  výhrady 
      k úrovni  této knihy. Zejména vůči jejímu  ramenářství,  jak v  samotném  názvu,  tak
      i  v  jeho  grafickém  ztvárnění.   Rovněž  pak  i   proti  obsahové 
  náplní,  popisující
  
    protikomunistický odboj a  jeho  účastníky jako  naivní a   neuvážlivé lidi.  Kupodivu
      zcela  protichůdně,  než  tentýž  autor  předvádí  při  obhajobě III. odboje  v  deníku
      PRÁVO  z  24. ledna 2011 / viz v dalším textu /. 
      Proto  jednoznačně   a  neramenářsky,  přímo  zde,   předkládám   stěžejní  oponenturu
      účelovému  lavírování   PhDr.  Ivo  Pejčocha,  ohledně  III. odboje,  neboť:
      I když  neměli  záruku  plného  úspěchu  -  stejně  tomu  bylo  v  I. a  II. odboji,   
      neuhýbali  před  vyšším  principem  mravním,  a dokázali  odporovat  zlu! 

 

Pravidla  pro  školáky  -  chlapce ( i  dívky )  -   z  doby  císaře  pána.

25.VI.2011

 

  V  mnohém  užitná  a  potřebná  i  pro  současníky,   nejenom   ve   školních  škamnech.   Počínaje  lidem   obecným, 
 až do  takzvaných V.I.P., leckdy i v postech nejvyšších.  Kopie  pravidel,  i jejich  čitelnější přepis,  mohou  přispět 
 k  aktuální  inspiraci: 

 

                                                                                                                                                                20.VI.2011
 
O   velepříjemné   návštěvě   skanzenu   pamětihodností  
 
staročeských  vesnic  Polabského  árodopisného muzea,  Přerov nad Labem.  V sobotu 18. června
  nás  tam  cestovalo  téměř  dvacet,   které  v  rámci  České  genealogické a  heraldické společnosti
  spojuje zájem nejenom  o  život svých předků,  ale také  zájmy a  vědění daleko širší.  Následující 
  slova  a  obrázky  mohou  být  inspirací  pro  volnou  sobotu,   neděli,  svátky,   a  vůbec:

 

Dílčí  připomínka  k  takzvanému  " zlatému  komunismu

15.VI.2011

 

NEBÝT  " VÍTĚZNÉHO  ÚNORA  1948 ",
nebyly by  stovky poprav, hromadné persekuce,  kolektivizace.  Ale nemusely být ani  Tuzexy,  mimořádné  výjezdní 
doložky  ze zadrátovaného Československa, ...  Po roce 1989  ani  soudní  rehabilitace, restituce, odškodňování. Ale 
ani leckdy  zmanipulované privatizace a s  tím 
výprodej i  rozkrádání  národního bohatství.  Rovněž dále uvedená 
statistika  Ministerstva spravedlnosti ČR  aktuálně  osvětluje jeden  z  dílčích  důsledků   " zlatého  komunismu ".

 

Hodnocení  a   podnět  k   MV ČR  na  základě  dějinných   zkušeností

9.VI.2011

 

Marxův a  Engelsův  Manifest  Komunistické  strany
je  principiálním  návodem  k   nelidskosti,  ke  krutému  násilí  a  nelítostné  bezohlednosti.

 

Dokumenty  o  zlovůli,  o  ledabylosti,  o  neupřímnosti

10.V.2011

  
      

 
Mistr Jan HUS  mediálně skandalizován Janem  Kopeckým - Berwid - Buquoyem. 
  Za  netečnosti  jindy  zdatných  mluvců  z  týdeníku  REFLEX,  z  církví  Československé
  husitské   a   Českobratrské  evangelické,   i  z  rozhlasových  Toulek  českou  minulostí
  Teprve po stížnosti k Radě Českého rozhlasu  -  ale pouze zprostředkovaně -  sdělil  pan
  šéfredaktor Jaromír Ostrý to, co i pan redaktor Josef Veselý, mohli udělat  už v září 2010.
  A  to  bez  mých  urgencí    -    a  se  zachováním   
alespoň   patřičné   profesní  úrovně.

 

O Rádiu  Svobodná Evropa,  kdy ještě   bylo  naše; 

1.V.2011

 

tedy těch  lidí,  kteří  byli  odpůrci  i  oběťmi  komunistického režimu  v době nejkrutějších
represálií  a    persekucí   celých   společenských  skupin,   tak  zvaných  třídních  nepřátel,
postižených   existenčním   i   demografickým   genocidiem,  pod  vedením  Komunistické
strany  Československa  / KSČ /.

 

Tolerance   k   neviditelným   rukám   tr žní hající   ekonomiky.  

27.IV.2011

 

Kdo v  ČR  nese  odpovědnost  za  zbídačené   úroky  z  vkladů?  
Také  Ministerstvo financí  ČR   tu  dnes  pouze  konstatuje  daný  diskriminační  
stav - jako jev potvrzený zákonem. Shodně si předtím počínala Národní  banka ČR.  
Následně  pak  i
  Úřad  pro  ochranu  hospodářské  soutěže.  
Jako  v   pohádce  o  kohoutkovi   a   slepičce.  
Všichni  však   bez   sebemenšího 
znepokojení    -     a    bez   náznaku   snahy  o   možné   nápravné   řešení. 

 

 

                                                                                                             24.IV.2011
  
IN  MEMORIAM,     35  roků  od   úmrtí.

  
Vzácný člověk  František Lukas ( 1905 - 1976 )
  
patří   k  čestným,  aktivním,  a   statečným  lidem
   III.  protikomunistického  odboje. 
   Byl   výraznou    osobností,   díky   tomu,   co   činí
   člověka    opravdovým    a    moudrým    člověkem.
   I když jeho život byl  často stíhán  nepřízní osudu,
   šířil kolem sebe  přátelství,  vlídnost,  nesobeckost.
   Odpočívá nejmenován, v hrobě č.100, III. oddělení
   hřbitova  Na  Korábě,  v  Praze  8.

                                     Čest  jeho  památce.

                                                                                       

 

Ministr financí  požádán o  řešení  úrokové  diskriminace v ČR.

14.IV.2011

 

Od  2. ledna 2011  usiluji  o  nápravu  diskriminačních  postupů  vůči  zdejším
   vkladatelům. Zahraničních banky u poboček v České republice poskytují menší 
   úroky ze spoření -  než ve státech,  kde sídlí  jejich  ústřední vedení. Připojené 
   dokumenty svědčí o alibistickém přístupu příslušných činitelů České republiky.

 


"
Jde  to,   ach   jde "  říká
  vlastenec   Jan   Neruda,

                                                                                                                    1. IV. 2011
       
Dokumenty PRÁCE VERSUS KOŘISTĚNÍ

        
"  jen  každý hleď k  vlastnímu  dobře   jádru,  bude-li  
            každý  z  nás  z  křemene,  je  celý  národ  z  kvádrů !

 

Byl  komunistický 25. únor 1948,  byl 17. listopad 1989.

25.II.2011

 

Původní text,  navíc s  březnovým dovětkem  MEMENTO o akci StB,   a o  BLOKACI  TOHOTO  WEBU,  
a  o   obstrukcích  ÚSTR   k   případu  BRATŘÍ  MAŠÍNOVÝCH.    Blokaci  se  podařilo  úplně  překonat 

15.III.2011
. Podávám informace k potenciálu toho, co se mohlo udělat, s odkazem na 20. výročí 
dne, kdy jsem ve Federálním shromáždění ČSFR podal návrh zákona  o době nesvobody1948-1989, 
následně schváleného jako č.480/1991 Sb.

 

Veřejná  výzva  k    představitelům  KPV ČR:

22.II.2011

 

Proč manipulujete  historickými  údaji o protikomunistickém odbojovém uskupení Praha - Žatec? 
Spolu s tím průběžně provádíte  i  svévolnou a soustavnou selekci u dvou z pěti vedoucích odbojářů
tohoto uskupení, popravených 18. července 1949.  Více k tomu  ve  zde připojených  dokumentech:

 

I dobrá vůle má své meze ..

2.II.2011

 

Otevřený dopis  o důvodech,  které mě vedou k pozastavení členství v  Poradním kolegiu
 ředitele  Úřadu  dokumentace  a  vyšetřování  zločinů  komunismu  / ÚDV ZK /.  Nejenom
 vzhledem k  přetrvávajícímu  rozporu slov  a skutků  některých členů kolegia,  hlavně z řad
 členů KPV ČR = Konfederace politických vězňů ČR - například  dr. Naděžda  Kavalírová.
 Ale i kvůli  omezenému  publikování  o  práci ÚDV ZK,  stejně  jako  o schůzích  kolegia:

 

Popírání a zlehčování zločinů komunismu = doposud " sametově " možné .

15.I.2011

 

 Státní zástupce pro Prahu 2,  v následujících textech,  zaujímá podivuhodně shovívavé
 stanovisko  k   popírání  průkazně  spáchaných   zločinů  komunismu  u  nás  i  ve světě 
 ( např.  Katyň ) =  mediálně  šířené  panem   Martinem Hekrdlou,  16.XII.2010,  navíc 
 hned v uvozujícím názvu komentáře deníku 
PRÁVO  » Popírám  zločiny komunismu «. 
 
Následně zde předkládám písemný přepis včera doručeného dopisu ; s vlastním zažlucením 
 podivuhodných  dedukcí. Zdrojem  přepisu je rovněž zde uvedená kopie včerejšího dopisu, 
 který  je  justiční odezvou  na  trestní oznámení,  zveřejněné  v  tomto  webu  21. XII. 2010 .

================================================
OBSAH   roku  2010

ADRESNĚ  O  NEPOSTIHU  POPÍRÁNÍ ZLOČINŮ KOMUNISMU V ČR

21.XII.2010

 

Odporovat zlu znamená také  odporovat  komunismu/bolševictví. To  nejnověji
sleduje  trestní oznámení  ohledně   popírání  zločinů   komunismu, propagované 
v komentáři  deníku 
PRÁVO,  z 16. prosince 2010 »Popírám zločiny komunismu«.  

 

Vedení    IZIP   na  svém  webu,  k  půl  milionovým  odměnám,

18.XII.2010

 

podává pouze  rámcové vysvětlení  -   místo strukturálního  rozpisu  peněžních 
částek.  A to jak za vyplacené odměny ( za kolik roků zpětně? ), tak za desítky
milionů  do  rozpočtu  IZIP.  Vysvětlení vyšlo  9. prosince,  až  den po tom, co  
jsem  oslovil  poslance  Parlamentu  EU,   MUDr. Miroslava  Ouzkého .  Obě 
vyjádření, tedy i včasnou odpověď,  zde zveřejňuji,  spolu se svým dovětkem.

 

Komentování   a   bloggerství   místo   cílených   skutků.

12.XII.2010

 

Už  několik  měsíců  marně  urguji  příslušné  odezvy  na  podněty  k  oficiálním 
institucím.  Kvůli  tomu  nezatěžuji  čtenáře  neuceleným  informováním.  Avšak 
i při odpočinkovém pobytu v lázních mě vyburcovalo "diskusní" halasení o zprávě:  
www.novinky.cz/ekonomika/219185-za-nefunkcni-zdravotni-knizky-brali-546-tisic
-mesicne-z-penez-pacientu.html
  .

 

Uctění   92.   výročí    vzniku    Československa

28.X.2010

 

      
.....   
  
          proběhlo  v  úterý  26.  října  2010,  spolu s  oceněním  paní Marty Kubišové,  
            profesora  MUDr.  Pavla  Pafka,    armádního  generála  Tomáše  Sedláčka,  
            a  Bohuslava  Hubálka;    za   přínos  Československu   i   České  republice. 

 

Zabavení    majetku    Komunistické   strany   Československa

10.X.2010

 

               Usvědčující  pohled  do  minulosti  =  stenoprotokol  z České národní rady / ČNR:                             
       

              Digitální knihovna | ČNR 1986-1990 - stenoprotokoly |        
         22. schůze = 22. února 1990
                                  http://www.psp.cz/eknih/1986cnr/stenprot/022schuz/s022008.htm
  Nikdy   jsem   nezneužíval   řečnických  stolků   k   sáhodlouhému   promlouvání   "  ke   svým  národům  ";
  což   bylo   samozřejmou  zásadou i  při  mém  prvním  projevu  v ČNR,  ohledně  zabavení  majetku  KSČ;  
  hned po  poslanecké kooptaci.  Myslím,  že podtext  předneseného návrhu  má  význam i  pro současné dny.  
  Tím spíš, že mnozí protagonisté doposud žijí a stále " smysluplně " či  jinak řeční. Pořád platí klasická poučka, 
  pokud  je  vnímána:  Historia  magistra  vitae  =  Historie  učitelkou  života.

OMLUVA  za dočasnou  nepřístupnost  některých  textů  a  zobrazení  =  vlivem  potíží,   které opět  
zatěžují  mou publikační  činnost;  ačkoli  pracuji  způsoby,   které  dlouhodobě  nebyly problémové.   

 

Budiž slyšeno vysvětlení Ministerstva financí České republiky,

21.IX.2010

 

zpochybňující důvodné přesvědčení, že v Konfederaci politických vězňů (KPVČR)
                        
"  Ze   společného  krev  neteče  " !
  Přiložený dopis z  MF ČR  se snaží  obhájit  to,  co  před  členy " bratrsky  a  antikomunisticky "  
  tají  oficiální  představitelé  Konfederace.   Proto   dodnes   například   nikdo   neví,   ke   komu  
  se  rozplynul   dar  jednoho  milionu  Kč   pro  pražskou  pobočku,   obhospodařovaný  muklem 
  předsedou Mirko Šťastným,  i  N.  Kavalírovou z ústředí  KPVČR;   a  dále  jen  několika málo
  dalšími z předsednictva.  Právně je to už " smysluplně i pragmaticky zameteno "-  jako leckteré
 mnohem  větší machinace  v  polistopadově  netotalitním   Československu, i v  České  republice.

 

"Budiž slyšena i  druhá strana  =  Audiatur  et  altera  pars "

22.VIII.2010

 

To  je  nezbytná   zásada  pro  objektivní  hodnocení  všech  sporných  událostí.   REFLEX  online 
však v těchto dnech  přináší jednostranná a  pomlouvačná tvrzení o erotomanství  M. Jana  Husa 
a o  homosexualitě  Jana  Žižky  z Trocnova.  Proto k  záležitosti elektronicky posílám  navazující 
text,  souběžně  s  jeho  zveřejněním:

 

Ze   společného  krev  neteče !  "

10.VIII.2010

 

Podle  této  scestné  zásady  dlouhodobě jednají  moralistní  předsedkyně  Kavalírová  &  spol.,
ve vedení Konfederace politických vězňů České republiky / KPV ČR /. Trvale  utajují  nejenom  
statisícové   příjmy  z  členských  příspěvků  a   darů   -    zejména   však  utajují   jejich   použití.
         Trestuhodně  tím  poškozují  kredit  politických  vězňů  režimu  KSČ.

                      
Bližší  o  tom   v   přiloženém  dopisu   ministru  financí  ČR.
 

 

 

 V Z P O M Í N K A                                                  18.VII.2010
  Před   jedenašedesáti  roky,  v  pondělí  18. července 1949,
  byli  popraveni  protikomunističtí  odbojáři  z  rozsáhlého
  uskupení Praha- Žatec:

     GONIC              Josef         * 1902     podplukovník
     HUBÁLEK        Bohuslav   * 1903     živnostník
     JEBAVÝ            Miloslav    * 1911     major
     SABELA            Karel         * 1917     kapitán
     SOK/SIEGER   
Vilém         * 1902    podplukovník

 V  úsilí  o  svobodné  Československo  zaplatili  svými  životy.
                                                                                                
úplný text  

 

                                                                                                                                                                                                         8.VI.2010
  Ekumenismus   je   projevem  víry,   člověčenství,   a   vlídnosti

  

     Kněží  z  církve  husitské i  katolické  společně  stvrdili to,  co bylo a je  stále společné 
     manželům   Evě  a  Zdeňku   Doležalovým,   které   po   čtyřicetipětiletém   manželství 
     pozemsky   rozdělila  Zdeňkova náhlá  a  překvapivá smrt.  Pohřební obřad  se  konal 
    7. června  2010  v  Praze 10,  ve  vršovickém  Husově  sboru.   Celebrovaný  byl  jak
     kněžími  husitskými,  tak  i  knězem  církve  katolické,  z  vršovického  kostela  svatého
    Václava. Také díky jim vládla  neformální atmosféra  vlídného usmíření  se  zákonitostmi
    života. A právě tohle odlišilo smuteční shromáždění od těch běžných, čistě profesionálních. 

 

                                                                                                                                                                                                          4.VI.2010
Včera   proběhlo  slavnostní  setkání  k  letošnímu  15. výročí 
Úřadu  pro  dokumentaci  a  vyšetřování  zločinů  komunismu:

             

  

Po zahajovacím projevu ředitele JUDr. Pavla Breta, a po promítnutí videozáznamu
o  patnáctiletém  působení úřadu,  došlo  k  udílení  pamětních  plaket .......

 

Připomínky  k  letošním  uchazečům  o  poslanecké  funkce, 

2.V.2010

 

        PT:  CIBULKA  Petr,  HOFHANZL  Čestmír,  ŠIKLOVÁ Jiřina,  ŠINÁGL  Jan:

          

 

VOLBY 2010   =     OBČANSKÁ   NUTNOST,

7.IV.2010

 

ale  jak  umenšit  jejich  úskalí?          1/   Rozhodně  svou  účastí.

 

Obdoba cenzorských manýr antiagrárníků i bolševiků:

6.IV.2010

 

precedens Feierabend, Clementis.   
 
Vedení  KPV ČR  šíbrovsky  deformuje  pietu  k  popraveným  protikomunistickým
   odbojářům  z uskupení  Praha -Žatec.  Opakovaně  a  svévolně  selektují  památku 
   vojáka,  pplk. Viléma Soka-Siegera,   i  živnostníka  Bohuslava  Hubálka.  

 

ČAJ  U  PANA  SENÁTORA: 

20.III.2010

 

 
  Je to  zábavná, vkusná,  nenásilná a  nadčasová politická satira,  o partajních  pletichách  v  maloměstě
  i  výše,  záhy  po  vzniku  Československé  republiky.  

 

O  Sovětské knize  a  o  princi,   kterému  nevyléčitelně  smrděly  nohy.

07.III.2010

 

Pohádka,  kterou nám v koncentračním táboře Svatopluk vyprávěl  náš " Mocnář ",  předobrý 
a   nezapomenutelný    člověk,    politický   vězeň   František   Lukas:                       

 

Bývalý  poslanec  Evropského  parlamentu    Daniel  Strož   závazně   tvrdí: 

21.II.2010

 

Karel Schwarzenberg se považuje za Sudetoněmce.
Je  to pravda, nebo  jen  mediální podvrh, latrína, hoax?  Jenže  jasnému  stanovisku se  vyhýbají  oba
oslovení z  této  potenciální  aféry.  Ačkoli  ta  může  být  nezanedbatelným   argumentem v  letošních
volbách,  parlamentních i  komunálních.  Dosavadní  situaci  osvětluji  v  následujících  dokumentech:

 

Pokrytecké  vedení  Konfederace  politických  vězňů  ČR :

7.II.2010

 

.... Tatáž  netečnost  se projevuje  také  u  komunistů ,  kteří  Konfederaci velmi často kritizují. 
Ale  nikdy  to  není za  očividná  pochybení  =  justičně  postižitelná.   Může za  to neuvěřitelná
informační  " slepota ",  nebo snad  běžně nepostižitelná ochrana dřívějších nekomunistických
nomenklaturních  kádrů /*,   nyní  ve  vedení   KPV ČR ? ....

 

Sněm KPV ČR v Olomouci, 13. a 14. října 2009, proběhl ve stylu bolševické licoměrnosti.

23.I.2010

 

Nebyli  pozváni  novináři,  ani  jiná  veřejnost,  dokonce  ani  Česká tisková kancelář  ( ČTK ).  Proto
nikde  nezazněly   včasné   informace o  jednání  těch,  kteří  tak  rádi  hlásají  demokratické  principy,
i   morálnost.   Až   nyní  se  mi  podařilo  získat  o  sněmu  dostačující   počet   průkazných  informací.

 

Sněhová  kalamita,  tradiční  nepřítel " socialismusu "  je  i  současným  nepřítelem

19.I.2010

 

" kapitalismusu " =  tak zvané křehoučké demokracie. V obou případech se  však spíš jednalo, i  jedná, 
o  kalamitu  lidské  vstřícnosti,  a  zodpovědnosti   funkcionářů  státní  i  obecní  správy.   Dříve,  i  nyní. 
Totiž   bez   promarněných  stamiliard    by  bohatě  zbylo  na  lepší  a   rozsáhlejší   všeobecnou  péči,
včetně té sněhově protikalamitní.  Následující obrázky dokumentují co je, a co se dá dělat, třeba místo
sklapovaček,  kliků,  činek,   v  posilovnách  a   fitcentrech:

 

Povinnost  státotvorného  začlenění   přistěhovalců  současných

17.I.2010

 

nutně  však  i  těch  minulých!
Smysl pro moudrou spravedlnost začíná vítězit nad intelektuálštinou a pozérským pseudohumanismem.
Je přínosné, že právě Spolková republika Německo vytváří zákon,  podle něhož každý žadatel o trvalý
pobyt musí podepsat závazek o  plném respektování zákonů ( obecných zvyklostí )  hostitelského státu.
Avšak je pozoruhodné a kompromitující,   že tato skutečnost  nenachází  odpovídající publicitu
našich  médií,  mimo  strohou  a  toliko  úvodní  informaci  Českého  rozhlasu,   z  23. listopadu 2009,
ze  které  pochází  následující  výňatek:  

 

VÝSTRAHA Janu Šináglovi, soustavnému spamerovi,

6.I.2010

 

podle  § 354  trestního  zákona.
Souběžně  se  zveřejněním   byla  výstraha  odeslána   e-mailem,   potvrzená   digitálním   podpisem.

 

Nezbytnosti,   nejenom  v  letošním  roce  2010:

3.I.2010

 

1/  Všeobecně   dobré   mravy,      2/ nanejvýš  otevřená   informovanost,      3/  účinná  justice !
Jinak se nezmenší počet afér všeho druhu, a dále se budeme propadat do vzrůstajících existenčních
 nejistot. 

 

================================================

OBSAH   roku  2009: 
=============================================================

                                                                                            24.XII.2009
   
Přání  lidem  dobré  vůle:
   

 Ve slunečním času,  i v nepohodě,
 hodně hezkých dní, mezi dobrými
                      lidmi.
( Poťouchlíkům a spol. jen to, co si zaslouží. )

 

Lidé  a   Země  Koruny České  -   oproti  tzv.  Deutschböhmen   a  souputníkům.

23.XI.2009

 

Odezva  k  rozhovoru   iDnes.cz   s  PhDr. Slavomilem  Hubálkem,  zveřejněného  20. XI.  2009:

 

  
    
          
    SVOBODU  
    PRAVDIVÉHO   SLOVA!

 
17.XI.1989, Bohuslav Hubálek,
                     foto Pavel Hroch.
                    

                                                                                                                                                                17.XI.2009
 
NAUČME SE  BÝT  OBČANY,  ABYCHOM  MOHLI  LIDSKY  ŽÍT!
 
Před  dvaceti roky  se v Československu  zhroutil  komunistický režim,
  za   jásotu  postupně  až   statisícových  demonstrací.  Došlo  k  tomu  vlivem
  ekonomické převahy svobodného světa nad státy sovětského bloku. Převahy
  umocněné  a  vyvážené  státnickým  jednáním  na  obou  stranách  mocensky
  rozděleného  světa.   Spolu  s  tím  byla   odvrácena   apokalyptická   hrozba
  světové   atomové  války. 
  Ať  už  s  jakýmikoli  dílčími  výhradami  k  následujícímu  vývoji, jsme
  jeho  spoluúčastníky.  Avšak s  daleko většími  občanskými právy  než  tomu
  bylo za  režimu  KSČ.  Můžeme  se  účastnit  svobodnějšího  konání  -  díky
  neopominutelným osobnostem = prezidentu Ronaldu Reaganovi, předsedkyni
  vlády Margaret Thatcherové,  prezidentu  François  Mitterandovi, stejně jako
  sovětskému představiteli M. S. Gorbačovovi = 
dali nám nástroj  svobody!

 

Politická chytračení= nedůslednosti, klamání lidí= politikaření ››› fakta, úvaha:

15.XI.2009

 

Landsmanšafty =  hýčkané i chráněné,  po německých volbách 2009  podruhé odsunuté = "vyhnané".
.... =  když  Poláci  včas a euro-legislativně podobnou " adopci svého území  " odrazili  Protokolem č. 30,
v Listině základních  práv  EU. ....

 

 

                                                                                                                             28.X.2009
               
Ján  KOLLÁR    SLÁVY  DCERA
                 
» Pracuj každý s chutí usilovnou
                            na  národu  roli  dědičné,
                            cesty  mohou  být  rozličné,  
                            jenom vůli mějme všickni rovnou.«   

        91 roků  od  vzniku  samostatného
           
Československa
 
Pondělní  koncert v  pražském  Rudolfinu  potvrdil  nosnou
     myšlenku československé i slovensko - české vzájemnosti:

 

23.X.2009

 

 Protokol  č. 30  Lisabonské listiny  - ČTK   =   jednookost  mezi  slepými  v ČR (?).
 Česká tisková kancelář až dnes, ve 14:21 , zveřejnila  plný  text  britské a  polské  výjimky
 z Lisabonské listiny základních práv EU.  Pokud vím, žádná  média,  zejména veřejnoprávní, 
 nic  takového  neučinila. Konzumenti jejich služeb  jsou syceni  hlavně rozličnými komentáři.
   
Místo  faktů  -  " smysluplná "  mediální  infekce a  desorientace  mozků.
  Na  webu  doklad-hubalek.cz  byl  Protokol č. 30 zveřejněn před  deseti dny, 13. října 2009.

 

Konference    Politické  procesy v  Československu  1948 – 1989 

21.X.2009

 

    a   blokáda ohlášeného  příspěvku     =     včera,    v  budově  Nejvyššího  správního  soudu  v  Brně. 

 

Suverenita ČR ohrožována  ledabylostmi i  submisivitou  ze strany námi pověřených činitelů.

13.X.2009

 

Důkazem  je  následující  výčet  ledabylostí, submisivit,  a  slepence tohoto  politikaření,  v  protikladu
k  britské a  polské  výjimce ve sporné  Listině základních práv Evropské unie;  zde v průkazné kopii: 

 

Představitelé ČR pomíjejí nebo bagatelizují zřetelné  projevy sudetoněmeckého revanšismu;

4.X.2009

 

nejenom jeho zakotvení  v  programu  německých  CDU/CSU  -  se kterým  vyhrály spolkové volby 
27. září 2009!   Oživovaný  revanšismus,   stejně  jako  nacismus,  nebyly  a  nejsou  neškodný  názor,
ale jsou  programově  hlásaná  hrozba  suverenitám  nejméně  dvou sousedních států, České republice
a  Polské republice. Vzniklou situaci dokreslují  nejnovější  fakta,  navazující na výčet,  zde zveřejněný 
27. září  2009:   ....      

 

SHODNÝ CÍL  

27.IX.2009

 

mají  Mnichovský diktát z  30. září 1938,  i  revanšistický slib německých CDU/CSU   
k   dnešním   celostátním   volbám  do   Spolkového   sněmu:

       


  Inspirováno  Zpěvem  úzkosti    Františka  Halase,  ze sbírky  Torso naděje :
 
Už   opět   zvoní  zrady  zvon.    Kdopak    tu   hrozbu   " nevnímají "?
Takzvaných    intelektuálů    sbor, 
  a   všichni   co   nás   prodávají !

 

MEMENTO PŘED VÝROČÍMI:   Už  v  předstihu, než se opět budou  " sklánět  v  hluboké  úctě "

16.IX.2009

 

před  idejemi  a  lidmi  z  osudových  období  naší  vlasti  -   měla  by   všechna   média   vztyčit   pranýř
těm  představitelům  ČR,  kteří  očividně  zrazují  odkaz  účastníků  I. a  II.  národně- osvobozeneckého
úsilí.  Současně s tím popírají i  všechny naše a mezinárodně platné právní normy,  kodifikující suverenitu
Československa a jeho následnických států.  Nejenom  Ministerstvo zahraničních věcí  České republiky,
v tichošlápkovském souznění se Sudetoněmeckými Landsmanšafty, mlčky podporuje atmosféru politické
zrady, obdobu Mnichovského diktátu z 30. září 1938. Dnes k tomu přikládám další doklad o současném
ohrožování  naší státnosti  a  existenčních jistot,   zejména  statisíců občanů  v  pohraničí České republiky.

 

Sudetoněmecké  krajanské  sdružení

6.IX.2009

 

v Čechách,  na   Moravě a  v  Slezsku:
 Pseudo  Tschechen  Bund  =  PTBund  =  Spolek  Pseudo  Čechů =  pátá kolona revanšismu*,
připravovaná  formálními občany ČR;  je důsledkem  dosavadních postojů a  ne- skutků  naší
soudobé  politické  i  mediální  garnitury -  vůči otevřenému zpochybňování platných právních
norem   mezinárodních,   stejně  jako  zákonů  Československa  a  obou  následnických států. 

 

Pomíjený  revanšismus  CDU/CSU =  druhý  dopis  předsedovi  vlády České republiky,

1.IX.2009

 

o netečnosti k oficiálnímu zpochybňování jak právních hledisek Postupimské dohody vítězných mocností
z roku 1945 -  tak  i  k  potencionálnímu  ohrožení  životních  jistot  statisíců  obyvatel  našeho  pohraničí. 

 

HOAXY neboli  tlachalské latriny. Ukázkovým příkladem je letošní dubnová aféra kolem

31.VIII.2009

 

 projevu, který měl přednést australský premiér Kevin RUDD o nepřizpůsobivých přistěhovalcích. Postupně
 se  projev  začal  objevovat  v  některých  zdejších  webech,   politicky  orientovaných.  Aniž  by  kterýkoli
 z nich  se  k  latrinování / hoaxování  zřetelně  přihlásil ( např. pražská  pobočka  KPV ČR ),  nebo aby
 desinformaci  napravil zřetelným způsobem ( web sinagl.cz ). Ačkoli všichni zmiňovaní velice rádi moralizují.

 

IN  MEMORIAM  OBĚTÍ  REŽIMU  KSČ

21.VIII.2009

 

Brno 21. srpna 1969 = brutalita i zbabělost režimistů, exponentů KSČ, i z SNB, LM, a justice.

 

Nadační  fond  angažovaných  nestraníků

17.VIII.2009

 

  kompromitující  fakta;
oslovení  představitelé NFAN  dlouhodobě  ignorují  dotazy na roční bilance -  zřejmě  podle režimistické
zásady 
" Straně  věřte  soudruzi! ",   papalášsky   a   konjunkturalisticky   osvojené.

 

KPV  ČR   poskytuje   nepečlivé   a    zastaralé   údaje   o   vlastní    organizační    struktuře,

4.VIII.2009

 

což  však  není  jediné provinění  představitelů organizace,  kteří sice mentorsky hlásají zodpovědnost
a vysoké mravní imperativy -  ale i před svými členy " zodpovědně ",  a podle  bolševického  sloganu
" Straně věřte, soudruzi! " - utajují  velikost příjmů KPVČR a jejich využití. Stejná " zodpovědnost "
se  projevuje  i   v   jiných   oblastech.   Což  dokazuje  následující  ukázka  z  jejich  oficiálního  webu:

 

Ať   Jana  Šinágla    financuje  kdokoli,    jeho   halasné  demagogie  směřují

21.VII.2009

 

k   účelovému  hanobení  naší  historie  a  ke  zpochybňování   naší  suverenity  i  státnosti : .....

 

 VZPOMÍNKA                                                                                                                                                                          18.VII.2009

 

  Před šedesáti roky, v pondělí 18. července 1949, byli popraveni

  protikomunističtí  odbojáři z  rozsáhlého uskupení Praha- Žatec:

            GONIC           Josef         * 1902     podplukovník

            HUBÁLEK     Bohuslav  * 1903      živnostník

            JEBAVÝ         Miloslav   * 1911      major

            SABELA         Karel         * 1917     kapitán

            SOK                Vilém         * 1902     podplukovník

  V  úsilí  o  svobodné  Československo  zaplatili  svými  životy.

 

OHROŽENÍ SUVERENITY: DOPISY = PREMIÉROVI  A PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY

17.VII.2009

 

Důvodem  jsou  jak  netečná  blahovůle  pověřených  činitelů,  tak  i  zámlková  blokáda  kolem
revanšisticky  cíleného programu  německé CDU,  k  zářijovým  volbám do Spolkového sněmu.

 

Leninské manýry   " antikomunistického "   a   prolandsmanšaftovského  aktivisty.

14.VII.2009

 

Usvědčující ukázky, inspirované jak působením p. Jana Šinágla, tak i souběžnou četbou dvou knih:
A/ 
Robert Service  »  Lenin  Životopis  «,  nakladatelství Argo Praha, 2002;
B/  Dmitrij Volkogonov   » LENIN - počátek teroru «, nakladatelství Dialog Liberec, 1996.

 

KRITICKÝ  DOPIS   DO  ÚSTŘEDÍ   KPV ČR

5.VII.2009

 

Eticky  i  skutkově neslučitelné s  idejemi  III. protikomunistického odboje je to,  co už delší
dobu  provádějí  mnozí  čelní představitelé KPV ČR.   Nejen  konfederačními  manipulacemi
ve   vztahu   k   nadcházejícímu   60.  výročí   popravy   pěti   protikomunistických   odbojářů
z   rozsáhlého   uskupení   » Praha - Žatec «. 

 

Dodatek  pro  Zahraniční výbor  PSP ČR

28.VI.2009

 

 = ani  60. sjezd  Sudetoněmeckého  Landsmanšaftu,
proběhnuvší 30. a 31. května 2009 v Augsburgu,  se nezřekl zpochybňování výsledků  II. světové války.
Příslušná úprava mohla být  SL sjezdem  alespoň vyhlášena  - což se nestalo.  Takto,  spolu s obdobně
souznějícím  programem  vládní CDU  k  podzimním  volbám  do Spolkového sněmu,  jsou  to počiny  
s cílenou záludností, destabilizující současné evropské danosti. Zejména však s možným předpokladem 
na úplnou realizaci územního i majetkového revanšismu,  po případném  schválení Lisabonské smlouvy.
O opaku, a o zjednání kvalifikované nápravy,  mohou přesvědčit  jedině zřetelná a závazná
stanoviska ze strany Spolkové republiky Německo.  Když   ne samovolně,  tak  na  požádání 
našich  ústavních  činitelů.    O  to  usiluji  i  v  dopisu  s  přílohou,  z  dnešního  dne: 

 

Zahraničnímu  výboru  Poslanecké sněmovny  Parlamentu  České republiky

24.VI.2009

 

      
Volební program německé CDU je zřetelným  znejistěním  výsledků II. světové války. Prolomí alespoň
poslanci  dosavadní netečnost  vrcholných  představitelů ČR,  jejich odborníků (?), a  lhostejnost médií, 
vůči průkazně deklarovanému ohrožení statisíců obyvatelů našeho pohraničí, i naší státnosti?

 

Naše  státnost  -  politici  -  revanšismus  =    fakta,   autentická   zkušenost.

21.VI.2009

 

 Včera  jsem  měl   možnost  přes  Bavorsko  navštívit  rakouská  města  Salzburg,  Freistadt,
 a   posléze  i  půvabné  Strýčice,     v   českém   pohraničí,    19 km  od Českých Budějovic.

 

Místo protestu MVZ ČR vysvětluje volební slib německé CDU  k „ právu na domovinu “!

16.VI.2009

 

Ministerská výtka:"... Žádný  společný volební  program Unie CDU/CSU  jako  celku  pak  za těchto
okolností  přirozeně  neexistuje.  ...
",   patří   České  tiskové  kanceláři,   jejíž  autorizovaná  informace
podnítila dotaz ze  30. května 2009,  téhož dne zde zveřejněný.  Zbývající  text je pro mě  nepřesvědčivý.

 

Dopis  Ministerstvu  zahraničních  věcí  České  republiky

30.V.2009

 

 Revanšismus =  v Německé spolkové republice volební program  vládní  CDU/CSU zpochybňuje
 zásadní   mezinárodní  akt,   kterým  jsou  Postupimské  dohody   z   roku 1945.   Naše  oficiální místa
 k  tomu  doposud  mlčí.   Například   i  samotné  MZV ČR,   prezident  ČR,   tištěná   i   elektronická 
 média.     Kdy   Česká  republika   vznese   zásadní   diplomatický  protest?

 

Poznatek o příkladném sběru druhotných surovin zřejmě neovlivnil  úřadující radnici Prahy 9,

25.V.2009

 

i když to je funkční řešení, vstřícné k lidem v Praze-Újezdě, a okolí. Dokazují to přiložené fotografie,
kontrastující  se  stavem  v  Praze 9,   rovněž  zde  zobrazeným.

 

Drážďany  2009:   výstižný  políček  mnohomluvně   estetizujícím   pseudointelektuálům:

4.V.2009

 

     FASCHISMUS   IST   KEINE   MEINUNG,   SONDERN   EIN   VERBRECHEN !
Přeloženo:               F A Š I S M U S     N E N Í     N Á Z O R,      A L E     Z L O Č I N !
Tento obrovský nápis jsem včera spatřil z vyhlídkového autobusu, na jedné z budov v Postplatz :
= naprosto shodně lze hodnotit  nacismus a  jeho rasovou  teorii  i praxi,  stejně  jako " vědecký "
komunismus a  jeho tzv. třídní  boj!   Nejen kvůli tomu  doporučuji  návštěvu tohoto velkoměsta.  

 

DOKUMENT: Jan ŠINÁGL = sebestředný, neomaleně vlezlý a obecně silně podezřelý.

28.IV.2009

 

Charakterové vlastnosti  a jejich věcné projevy  jsou spolehlivými  vodítky pro hodnocení kohokoli.
Právě nedbání  povahových úchylností vedlo už  vícekrát i ke  genocidním následkům: Lenin, Stalin,
Hitler. Ovšem, to byli  stěžejní  nositelé  jevu  nesporně  zlého,  nelidského,  a  tedy  i  nekulturního.

 

NEMAŘIT  ZÍSKÁVÁNÍ  A   ŠÍŘENÍ   INFORMACÍ  -  ALE    DŮSLEDNĚ    TRESTAT
JEJICH  ZNEUŽITÍ
!

11.IV.2009

 

Ministerstvo vnitra ČR   korektním  dopisem  potvrzuje  neochotu k  řešení  nynější  anti -
informační   ochrany  osobních  údajů,    deformující   široké   spektrum    nosných   zásad 
otevřené  demokracie.   Dokumentem  je  následující  odezva  na můj podnět z  18. února 2009:

 

Odbojové uskupení Praha - Žatec,  1948 -1949, v podání  periodika KPV ČR Věrni zůstaneme.

6.IV.2009

 

 Těžko omluvitelné chyby  a  " podtext "  mjr. v. v.  Miroslava Kopta, vedoucího redaktora:
.... Hubálek si  musel  být vědom,  že kolem jeho osoby se stahuje smyčka,  musel  vědět, že skupina
prof. Nygrina se  nachází ve stavu likvidace a že je ohroženo samo povstání. Toto bylo neomluvitelné
selhání,  které  nakonec  stálo  řadu  promarněných životů. ....

 

Výtka  k  "  tribunům  lidu  " =

31.III.2009

 

k  opravdové  politice  prvořadě  patří   kulturnost, jako projev
kvalifikovanosti  a  kompetentnosti.  Tyto  vlastnosti  často  chybějí  nejenom " politickému " působení  
exponentů  Konfederace  politických  vězňů  ČR  -  to  je  zřejmé  z  přiloženého dokumentu,   opatřeného 
dvěma  větami  mého  komentáře.

 

Některá  fakta  o  praktikách  režimu KSČ, o  jeho ctitelích  a  odpůrcích,  o  dnešku. 

24.III.2009

 

Proto je třeba, aby i rozliční antikomunisté a komunisté, ale i  česky mluvící  landsmanšaftofilové, 
a další podobní,  raději  usilovali o hledání  objektivní  pravdy  / faktů /, a  tuto  pravdu  poctivě  
bránili   a   prosazovali   -  místo  nevěcného  a   pouze   propagandistického  působení. 

 

J. S. =  sebestředný provokatér, opitý vlastním zvučením;  o  čemž  svědčí  jeho skutky.

22.III.2009

 

Zřejmě si  myslí,  že je  neodolatelně výjimečný, a  rozesílá  své výtvory i  lidem,  kteří  je výslovně  
nechtějí.  Stručně to vyjadřuje  můj  dnešní  protest, před chvílí  odeslaný Janu  Šináglovi, občanu
s utajovanými sponzory,  i s upovídaně zamlžovanou minulostí ( viz  životopis na webu sinagl.cz ):

 

Záležitost Jan Šinágl:... Kritizujete něco, co jsem vůbec nenapsal, a co vůbec není třeba zdůrazňovat - co obsahuje

19.III.2009

 

můj podrobný životopis, součást tohoto webu. I to charakterizuje naše rozdílné postoje.   Neparazituji.

 

Pane Šinágle, kritický dopis ve věci veřejné, v příloze tohoto e-mailu,  současně zveřejňuji 

19.III.2009

 

   na svém webu.   S odkazem  na vaši  nesporně  neodejmutelnou  nezodpovědnost;  B. Hubálek 

 

Dnešní 70. výročí nacistické okupace  zbytků Československa  nutí k alespoň menší písemné

15.III.2009

 

glose o  jedné  z  doby   temna  a  teroru,   které  už   vícekrát  dolehly   na  lidi  zemí  Koruny  české.
Obzvláště se  týká  některých  česky  mluvících občanů,  zde,  i v zahraničí. Jsou to například pánové ....

 

DOKUMENTY =  Kulturnost a ohleduplnost často chybí.  Jan Šinágl  je jedním z  pachatelů

11.III.2009

 

útržkovitého, zavádějícího,  i silně sebestředného jednání, maskovaného " bojem za naši svatou věc ":

 

Kádrové předsudky a  nomenklaturní  předpisy KSČ  rozhodovaly o  existenčním uplatnění,

3.III.2009

 

i  když  leckdy  nebyly  plně  respektovány,   zejména  ve  zdravotnictví  a  v  technickém  rozvoji.
Neboť i  nejortodoxnější  papaláš  zvolil  nehmotný  úplatek,  a  bez  nomenklaturních  předsudků
například  prosadil do primariátu  svého ošetřujícího  lékaře, špičkového odborníka,  i když nebyl
komunista, ani  režimovlezista,  ani spolupracovník StB.  Ale i  tak  je dobré znát normativy KSČ.

 

Dopis  ministru vnitra  České republiky  žádá  co  nejotevřenější  přístup  k  informacím,

23.II.2009

 

neboť  jsou   nutným   předpokladem  pro   zdárnou   existenci  státu  a   potřeb  jeho  občanů. 

 

Faktická neúcta a lhostejnost, nejenom k památce M. R. Štefánika, ale také k odpůrcům

12.II.2009

 

a obětem komunismu, nebo k eticky nezpochybnitelným pravidlům poctivého jednání - kontrastují 
 
se slavnostním  řečněním  politických  i  samozvaně   intelektuálních  veličin,  zejména při  výročích 
  28. října 1918.

 

ČTK obhajuje svou  balastní informaci o  nově  uzákoněném trestním postihu za popírání

4.II.2009

 

  zločinů komunismu a nacismu,  ačkoli  přesně takováto právní norma je součástí  trestního zákona
  už  od  roku  2000. Management ČTK to  nepovažuje za  profesní chybu,  jak  vyplývá z  dopisu
  dnes  doručeného. .....

 

30.I.2009

 

Bez  publicity, ale záslužně oživené nápisy na pamětních deskách odpůrců
        a  obětí komunismu;poblíž    Svatováclavského   sousoší   v  Praze  1. 

        Stav  v  pondělí  26. ledna 2009 
    

      Dlouhodobě  a  rychle  chátrající  nápisy
    byly předmětem mých nesčetných stížností.
   
  
    Foto: Bohuslav Hubálek

    Stav  v  pátek  30. ledna 2009 

 

  Foto: Bohuslav Hubálek

 

ZPRAVODAJ  KPV ČR zaujímá dekorativní  pózy,  i  za  cenu  klamání  čtenářů,

12.I.2009

 

  také v čísle 5/2008, distribuovaném v nedávných dnech.  Mediální šíření legislativní nepravdy ohledně 
  popírání  zločinů  nacismu  a  komunismu  by  mělo vyvolat  věcnou  kritiku,  zejména  od  těch,  kteří  
  horují  pro  život v pravdě  a  průběžně  vyrábějí  rozličné analýzy,  i v rámci  celostátních  sdělovadel. 

 

Chátrající pietní místo na Václavském náměstí v Praze 1 je absurditou a ostudou současnosti

6.I.2009

 

  Fotodokumentace,  i zásadní a  stručná sdělení  k této  problematice,  poskytnou  zájemcům výmluvná
  fakta o  postojích  nejen zodpovídajících činitelů, ale  i  obyvatelů a  návštěvníků Václavského náměstí.
  Včetně antikomunistických činitelů,  reálně  netečných k této pietě.  I když se na její  úkor bouřlivácky
  a sebestředně předvádějí = zde i poblíž = např. KPV ČR, pp. V. Hučín,  M. Paumer, J. Šinágl, ..... . 

 

Najít ráj srdce v labyrintu světa. To je jednoduchý a osvědčený, leč náročný směrník života,

3.I.2009

 

   platný i v roce 2009. Před  více  než  čtyřmi  sty  roky  ho vytýčil  Jan  Amos  Komenský,  příkladný 
  člověk,  biskup  Jednoty  bratrské. .... Avšak  v  průběhu  dějin,  tak  i  v  současnosti,  se  vyskytuje  
  spousta  těch,   kteří  jsou  přesvědčeni  o  své  výlučnosti,   o  svém   předurčení  ke   slávě,  moci - 
  ať je,  jak je.  ....  

 

  Copyright © 2000,  Bohuslav HUBÁLEK.  Všechna práva vyhrazena ve smyslu  platných  autorských  zákonů.